AankondigingenIn zijn apostolische exhortatie “De vreugde van het Evangelie”, spreekt paus Franciscus over Maria als moeder van de evangelisatie: “Met de heilige Geest is Maria altijd te midden van het volk. Zij was met de leerlingen om Hem te aanroepen (cf.Hnd 1,14), en zij heeft zo het missionaire elan van de heilige Geest op Pinksteren mogelijk gemaakt. Zij is de moeder van de evangeliserende Kerk en zonder haar kunnen wij niet ten volle de geest van de nieuwe evangelisatie begrijpen” (Evangelii Gaudium, Nr. 284).

Graag laat de FIAT-Vereniging u kennis maken met
“Omgekeerd door de komst van de Geest”.

2,50 EUR/ex incl. verzendingskosten
vanaf 20 ex.: 1 EUR/ex excl. verzendingskosten

en van de 3 delen
“Heilige Geest, levensadem van de Kerk”

Deel I: € 13,00 Deel II: € 13,00 Deel III: € 14,00

“Welke gave je ook wil offeren aan God, vergeet niet ze toe te vertrouwen aan Maria, opdat de genade naar de “schenker” zou terugvloeien langs dezelfde weg als die genade gekomen is”.
(H. Bernardus, 12de eeuw)


Heel het FIAT-apostolaat draait op vrijwilligerswerk. De werking van het Internationaal secretariaat vereist echter aangepaste middelen. Bovendien vraagt men ons dikwijls om belangrijke kortingen toe te staan bij het zenden van rozenkransen en ander evangelisatiemateriaal naar landen die er economisch niet zo goed voorstaan.

Elke financiële bijdrage wordt in dank aanvaard. Ziehier onze bankgegevens:

IBAN : BE15 0011 7774 7930
BIC : GEBABEBB