Video

“Moge deze kleine FIAT-rozenkrans zijn weg vinden in de gezinnen en hen helpen om even zoveel cenakels te worden van apostelen, die rondom de Maagd Maria verenigd zijn om de Geest van Pinksteren te ontvangen”
– Kardinaal Godfried Danneels