De FIAT-rozenkrans

De FIAT rozenkrans, een middel tot gebed in groep  en in het gezin;  een appèl om zijn christelijk geloof te beleven.

Inleiding

De FIAT-rozenkrans werd door Veronica ontvangen als een eenvoudig en doeltreffend middel om in de Cenakelgroepen en de gezinnen te bidden. Heel het belang van de FIAT-rozenkrans bestaat erin een uitnodiging te zijn om met Maria het leven van Jezus te beschouwen.

Kardinaal Suenens – die de intuïtie van Veronica als authentiek erkende – schreef een inleidend gebed op de rozenkrans, dat heel de zin van deze rozenkrans ontsluiert.

Waarom in ons gebedsleven zoveel belang hechten aan het bidden van de rozenkrans die eerder als een bijzondere Mariadevotie wordt beschouwd?
Het antwoord daarop is dat de rozenkrans zich niet tot Maria richt, maar tot de heilige Geest, en ons uitnodigt om met Maria in Jezus’ voetspoor te treden. De heilige Louis-Marie de Montfort zegt het als volgt : “Wanneer de heilige Geest Maria in een ziel aantreft, dan daalt Hij daarin af, neemt er volledig zijn intrek en deelt zich overvloedig mee aan die ziel; en wel in die mate dat deze ziel ruimte geeft aan Maria” (De ware godsvrucht, nr. 36).

De FIAT-medaille

Deze “nederdaling van de Geest” is afgebeeld op de FIAT-medaille. Maria wordt voorgesteld door de diamant. De andere zijde van de medaille laat ons binnentreden in het trinitair leven dat wordt uitgebeeld door de vervlochten 3 cirkels en de letters P(Pater) (Vader), F(Filius) (Zoon) en S(Spiritus) (Geest). Christen zijn dat is binnengaan in de intimiteit van God zelf. Volgens de Hebreeënbrief zegt Jezus wanneer Hij in de wereld komt: “Gij hebt mij een lichaam gegeven en ik zeg: Ik kom om uw Wil te doen”. Dit is het eerste ‘fiat’ dat de intieme eenheid van Jezus die van zichzelf zegt dat Hij “de gezondene van de Vader” is (Joh. 5,43) met de Vader toont. Jezus, de mensgeworden Zoon, is de eerste om ten volle de Wil van de Vader te doen. 

Het ‘fiat’ van Maria is de echo van het oorspronkelijke FIAT van de Zoon: zij wil in haar maagdelijk lichaam diegene zijn die de Redder van de wereld, de Emmanuel, draagt. De profetie over de Emmanuel (Jes. 7,14) heeft op een beslissende wijze de interpretatie van het mysterie van de menswording van Jezus bepaald. Zij is de Alma, de Maagd (in de vertaling van de septuagint) die de beloften van God ter wereld brengt. Hij is de Emmanuel, de definitieve realisatie van God die midden onder ons heeft gewoond.

door de diamant. De andere zijde van de medaille laat ons binnentreden in het trinitair leven dat wordt uitgebeeld door de vervlochten 3 cirkels en de letters P(Pater) (Vader), F(Filius) (Zoon) en S(Spiritus) (Geest). Christen zijn dat is binnengaan in de intimiteit van God zelf. Volgens de Hebreeënbrief zegt Jezus wanneer Hij in de wereld komt: “Gij hebt mij een lichaam gegeven en ik zeg: Ik kom om uw Wil te doen”. Dit is het eerste ‘fiat’ dat de intieme eenheid van Jezus die van zichzelf zegt dat Hij “de gezondene van de Vader” is (Joh. 5,43) met de Vader toont. Jezus, de mensgeworden Zoon, is de eerste om ten volle de Wil van de Vader te doen. 

Het ‘fiat’ van Maria is de echo van het oorspronkelijke FIAT van de Zoon: zij wil in haar maagdelijk lichaam diegene zijn die de Redder van de wereld, de Emmanuel, draagt. De profetie over de Emmanuel (Jes. 7,14) heeft op een beslissende wijze de interpretatie van het mysterie van de menswording van Jezus bepaald. Zij is de Alma, de Maagd (in de vertaling van de septuagint) die de beloften van God ter wereld brengt. Hij is de Emmanuel, de definitieve realisatie van God die midden onder ons heeft gewoond.

Spiritualiteit

Wij allen, ook wij, worden ingeleid in het mysterie van de Kerk door de initiatiesacramenten. Daarom herinnert het FIAT-gebed ons aan ons doopsel, de eucharistie en het vormsel (ons Pinksteren).

Door deze sacramenten zijn wij aangenomen kinderen geworden, en “zonen en dochters in de Zoon”. Deze geboorte kan zich niet voltrekken zonder ons vertrouwvol gebed, waarvan de Maagd voor altijd het “Oerbeeld ” blijft. Wanneer wij het goddelijke kindschap in geloof ontvangen zijn ook wij geboren “niet uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, maar uit God” (Joh. 1, 13).

De Maagd Maria is werkelijk onze Moeder, want wij zijn levende leden van het Lichaam van Christus, zoals dat vandaag leeft in de Kerk.

Het FIAT-gebed

Heilige Geest,
help ons om in verbondenheid met Maria, de blijde geheimen, de geheimen van het licht, de droevige en de glorievolle geheimen van Jezus opnieuw te beleven.

Geef ons dat wij
bezield door ons doopsel,
gevoed door de eucharistie,
vernieuwd door de genade van Pinksteren,

In woord en daad,
altijd en overal,
leven als trouwe getuigen van Christus en van de Liefde van zijn heilig Hart. Amen.

Het doopsel is werkelijk deze nieuwe geboorte : wij gaan over “van het leven naar hét Leven”. Het doopsel is het begin van het eeuwig leven dat wij in Christus hebben.
De eucharistie doet ons leven als ledematen van het Lichaam van Christus. “U bent het Lichaam van Christus”, zei sint Augustinus toen hij de communie uitdeelde.

Door de heilige Geest die wij ontvangen hebben bij ons doopsel en ons vormsel, treden wij ten volle binnen in het leven van de Kerk. Wat een grondig werk dient er te gebeuren vooraleer dat alles beleefd wordt in onze concrete manier van leven! Het trouw bidden van de rozenkrans met het mooie inleidende gebed kan ons daarbij helpen.

Bidden voor al onze intenties is altijd een integrerend deel van het gebed van de Kerk geweest. Wij richten ons met vertrouwen tot diegene die “mijn Moeder en mijn vertrouwen” is.  Onze intenties horen ingebed te zijn in de vraag uit het Onzevader: “Uw wil geschiedde”. Dit gebed is de echo van het ‘fiat’ van Jezus en Maria.

€ 2 / 1 stuk – € 20 / 20 stuks
 

Het doopsel is werkelijk deze nieuwe geboorte : wij gaan over “van het leven naar hét Leven”. Het doopsel is het begin van het eeuwig leven dat wij in Christus hebben.
De eucharistie doet ons leven als ledematen van het Lichaam van Christus. “U bent het Lichaam van Christus”, zei sint Augustinus toen hij de communie uitdeelde.

Door de heilige Geest die wij ontvangen hebben bij ons doopsel en ons vormsel, treden wij ten volle binnen in het leven van de Kerk. Wat een grondig werk dient er te gebeuren vooraleer dat alles beleefd wordt in onze concrete manier van leven! Het trouw bidden van de rozenkrans met het mooie inleidende gebed kan ons daarbij helpen.

Bidden voor al onze intenties is altijd een integrerend deel van het gebed van de Kerk geweest. Wij richten ons met vertrouwen tot diegene die “mijn Moeder en mijn vertrouwen” is.  Onze intenties horen ingebed te zijn in de vraag uit het Onzevader: “Uw wil geschiedde”. Dit gebed is de echo van het ‘fiat’ van Jezus en Maria.

De heilige Aartsengel Michaël mag in deze rozenkrans niet afwezig blijven. Het gemeenschappelijk bidden is onze beste bescherming in de geloofsstrijd. Gezien de FIAT-rozenkrans ons ten volle wil inleiden in het mysterie van de Kerk, vragen wij dat ook wij, lid mogen zijn van de hele wolk getuigen die engelen en heiligen zijn. Het slotgebed drukt in andere woorden de basisintuïtie van de rozenkrans uit: op initiatief van de heilige Geest met Maria ‘ja’ en ‘dank’ zeggen.