Een nieuw Pinksteren?

Kardinaal Suenens tijdens een viering in de V.S.

Kardinaal Suenens, ondersteund door de apostolische ijver van Veronica O’Brien, droomde van een “nieuw Pinksteren”. Terwijl hij aan het schrijven was aan zijn boek Een nieuw Pinsteren? leerde de Kardinaal de charismatische Vernieuwing kennen. Veronica O’Brien had de titel van het boek van Kevin Ranaghan Catholic Pentecostals als ongewoon en beloftevol ontdekt. Het klassieke pentecostalisme was helemaal niet katholiek. De traditionele kerken keken met een zeker wantrouwen neer op de “pentecostals”. De Kardinaal vroeg zich af of de charismatische Vernieuwing het nieuwe Pinksteren was waarvoor Johannes XXIII gebeden had. Na heel wat contacten en raadplegingen heeft de Kardinaal de sprong gewaagd en is hij uitgegroeid tot de Kardinaal-protector van deze beweging.

 

De Kardinaal tijdens een bijeenkomst van de charismatische Vernieuwing

 

De Kardinaal droomde van een charismatische Vernieuwing van de hele Kerk. Deze hoop is niet helemaal werkelijkheid geworden, zoals de Kardinaal moest toegeven. Toch heeft de charismatische Vernieuwing een nieuw elan tot stand gebracht, waarvan de vruchten niet mogen verloren gaan.

De spiritualiteit die tegelijk doordesemd was door de adem van de Geest en steunde op een soliede Mariale vroomheid scheen voor de Kardinaal een geschikt middel om de nieuwe evangelisatie waarvoor Johannes-Paulus II zich ingezet had gestalte te geven. “Ook vandaag wordt Christus geboren uit Maria en de H. Geest”: dat is het thema dat de Kardinaal ontwikkelde in omzeggens al zijn toespraken en geschriften.

 

Tekst door: Prof. Em. Jan Van der Veken