De biografieën

In een open brief over zijn voorganger schreef kardinaal Danneels, de toenmalige Belgische Primaat : “Gedurende de synode heeft paus Johannes Paulus II mij uitdrukkelijk gezegd dat kardinaal Suenens een beslissende rol heeft gespeeld tijdens  het Tweede Vaticaans Concilie, en dat de wereldkerk hem veel verschuldigd is“.

In Terugblik en verwachting wordt deze appreciatie ruimschoots bevestigd. Geschreven door een scherpe pen, doorspekt met ongekende herinneringen aan de pausen van onze tijd,  zullen deze bladzijden die van groot belang zijn voor de geschiedenis van de eigentijdse Kerk, de lezer boeien. Hij zal er inspiratie en informatie in terugvinden, uitleg over het verleden en openheid voor de toekomst. Paulus VI en Johannes Paulus II vertrouwden hem de begeleiding van de charismatische Vernieuwing toe. Kardinaal Suenens is titularis van de Templeton Prijs Voor de Vooruitgang van de Religies (1991).

 

 

 

Na Terugblik en verwachting, het boek dat kardinaal Suenens de Grote Prijs van de Francofonie, toegekend door de ‘Académie Française’ voor heel zijn œuvre opleverde, volgt de publicatie van Gods onvoorziene wegen.

Dat boek leidt ons binnen in de diepgaande toevalligheden die zijn leven hebben getekend. De Kardinaal ontsluiert in dit werk in het bijzonder zijn bijna een halve eeuw durende rechtstreekse samenwerking met een buitengewone persoonlijkheid. Het betreft Veronica O’Brien, een Ierse dame die zeer dicht bij paus Paulus VI en kardinaal Benelli stond. Dank zij hun vertrouwelijkheid speelde zij een discrete maar beslissende rol in de wijze waarop de charismatische Vernieuwing in Rome werd onthaald.

Het op diverse niveaus beleefde voorbeeld van ‘complementariteit’ in ‘verscheidenheid’ tussen ‘instituties’ en ‘charisma’s’ zou kunnen helpen om de actuele debatten over de plaats van de vrouw in de Kerk te belichten en te nuanceren; en deze rol te waarderen als “meer, maar anders”. (1993)

Van alle Gods onvoorziene wegen was voor mij het schrijven van dit boek het minst van al te voorzien.

In mijn memoires die ik heb gepubliceerd als Terugblik en verwachting en Gods onvoorziene wegen heb ik er mij strikt toe gehouden, uit plicht tot discretie, niets te zeggen over koning Boudewijn dat niet tot het publieke domein behoort. Zijn ontijdige dood plaatst mij nu voor de omgekeerde opgave: bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid te laten kennen die toelaten zijn diepe menselijkheid aan te voelen, en voor de christenen de meer dan gewone geestelijke spankracht van zijn leven.

Mijn eigen getuigenis slaat op een belangrijk deel van het leven van de overleden Koning, van 1960 tot 1993.

Als ondertitel heb ik gekozen: Het getuigenis van een leven. Ik hoop dat deze bladzijden zullen toelaten zijn stem te herkennen en de ontroerende boodschap van zijn leven”.

+ L.J. kardinaal Suenens, 11 februari 1995,
feest van O.L. Vrouw van Lourdes.