Introductie

Enkele leden van de Algemene Vergadering van FIAT

“FIAT” is gegroeid uit de ontmoeting tussen Monseigneur Suenens en Veronica O’Brien in 1947. Sinds 1940 had Veronica de zending om het Legioen van Maria te stichten in Frankrijk en in andere landen van Europa. Monseigneur Suenens, destijds hulpbisschop van Mechelen, nam in dat verband met haar contact op.

Geleidelijk aan heeft zich rond hen een kleine internationale en apostolische gemeenschap gevormd, die dezelfde geestelijke weg gegaan is. Deze groep, die een belangrijke rol gespeeld heeft binnen verschillende bestaande organisaties droeg reeds in zich de belofte van het Tweede Vaticaans Concilie.

 

Naar aanleiding van een retraite in Paray-le-Monial in 1981 voelde deze équipe zich geroepen om nog meer binnen te treden in het Fiat van Maria en om die manier haar eigen roeping in de Kerk te ontdekken. Op voorstel van Veronica gunde die groep zich een lange tijd om in gebed de wil van God te zoeken.

 

Het Pastoraal Centrum van Mechelen, waarin het Internationaal Secretariaat gevestigd is.

De “FIAT” -groep die in 1982 nog een informeel begin kende, kreeg in september 1984 door de FIAT-rozenkrans een missionair elan.

Op 16 juli 1987, op het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de berg Karmel werd “FIAT” een Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en kreeg aldus een juridisch statuut.

 

Tekst door: Prof. Em. Jan Van der Veken