• Ja zeggen aan God?

  Ja zeggen aan God?

Uit onze blog

De Christen in vraag gesteld
 • Geplaatst op:  vrijdag, februari 21, 2020


Vroeger werd het geloof binnen de christelijke gemeenschap gedragen door de familie, de onmiddellijke omgeving en door de christelijke waarden die door elkeen erkend werden als referentie, zeker op het vlak van het recht. Nu wordt het christelijk erfgoed niet meer automatisch overgeleverd; men is geen christen meer omdat zijn ouders christenen waren.

Jongeren willen nu zelf de waarden van het leven bepalen en verwerpen, of zijn sterk geneigd, de waarden die ze ontvingen vanuit familiale, sociale of kerkelijke traditie, te verwerpen. Dit is een uitdaging voor ons.

Lees verder
Verwelkom schipbreukelingen door ze van onmenselijkheid te redden
 • Geplaatst op:  vrijdag, februari 14, 2020


In z’n catechese tijdens de eerste algemene audiëntie van het nieuwe jaar sprak paus Franciscus over de schipbreuk van Paulus en het gastvrije Malta.

Geliefde broeders en zusters, goedendag!

Het boek van de Handelingen van de Apostelen vertelt in het laatste deel dat het Evangelie zijn reis niet alleen over land maar ook over zee voortzet. Het gebeurt op een schip dat Paulus als gevangene voert van Caesarea naar Rome (cf. Hnd 27,1-28,16), het hart van het keizerrijk. Zo gaat het woord van de verrezen Heer in vervulling: jullie zullen mijn getuigen zijn (…) tot het uiteinde van de aarde (Hnd 1,8). Leest het boek van de Handelingen van de Apostelen en jullie zullen zien hoe het Evangelie door de kracht van de Heilige Geest alle mensen bereikt en universeel wordt. Neem het. Lees het.

Storm

De zeereis gebeurt vanaf het begin in moeilijke omstandigheden. Het wordt een gevaarlijke onderneming. Paulus raadt aan de reis niet voort te zetten, maar de centurio schenkt hem geen vertrouwen en rekent op de stuurman en op de reder. De reis gaat voort. Maar er steekt een zodanig felle wind op dat de bemanning de controle verliest en het schip op drift laat gaan.

Lees verder

Evangelie van vandaag   27/02/2020

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'De Mensenzoon,' zo sprak Hij, 'moet veel lijden en door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden, maar na ter dood te zijn gebracht, zal Hij op de derde dag verrijzen.' Maar tot allen sprak Hij: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het redden. Wat voor nut het het voor een mens heel de wereld te winnen, als hij zichzelf hierdoor zijn ondergang en dood berokkent

Lc. 9, 22-25

“Voor God is er geen verleden en geen toekomst, voor God is alles tegenwoordige tijd”
(Miguel de Cervantes, 1547-1616)"Ook vandaag nog wordt Jezus geboren uit Maria en de heilige Geest"

Kardinaal Suenens

 • Patricia Adriaens

  Patricia Adriaens

  Gedelegeerd bestuurder bij Fribona. Voorzitter dienstencentrum Gid(t)s. Lid van de Raad van Bestuur Streekfonds West-Vlaanderen, lid van ETION en De Hanze.

  Lees verder
  Christoffel Waelkens Hoogleraar sterrenkunde aan de KU Leuven

  Christoffel Waelkens, Hoogleraar sterrenkunde aan de KU Leuven

  Vanaf het begin heb ik de intuïtie meegekregen dat het christendom geen aaneenschakeling van kleine verhaaltjes is, maar dat het om één groot verhaal gaat. (…)

  Lees verder


  Kardinaal Godfried Danneels, België

  “Dat deze kleine FIAT-rozenkrans haar weg mag vinden naar de families en cenakelgroepen om, verenigd met de maagd Maria, de Geest van Pinksteren te ontvangen.”

  Lees verder


 • Prof. Em. Jan Van der Veken, België

  “De FIAT-rozenkrans is een uitgelezen kans om, onder inspiratie van de heilige Geest, met Maria, binnen te treden in de mysteries van Jezus’ leven.”  Pater Frederic Testaert, Abt van de Abdij van Postel, België

  “Altijd “Ja” zeggen aan God, met Maria en zoals Maria, ook in de kleine dingen. Dat is wat belangrijk is in het leven. Dat is wat waar ik aan denk bij de spiritualiteit van FIAT.”

  Lees verder


  Kevin O’Connell, VS

  “Enkele maanden voor een familiedrama heb ik de FIAT-rozenkrans leren kennen. Maar wat is de FIAT-spiritualiteit? Zonder aarzelen durf ik zeggen: zich openstellen voor de Heilige Geest!”

  Lees verder


 • Rombaut Nana Ndana, Kinshasa

  “Gedragen door de spiritualiteit van FIAT vormen we een sterke gemeenschap in Kinshasa. We houden ons onder andere bezig met de zorg voor gevangenen, ongeneeslijk zieken en aids-patiënten.”

  Lees verder


  Paus Franciscus, Rome, 3 Juli 2015

  “Met de woorden van kardinaal Suenens wens ik de identiteit van de vernieuwing te beschrijven[…] hij omschrijft ze als een ‘stroom van genade’ […] Het is Veronica O’Brien die de Kardinaal vroeg naar de Verenigde Staten te gaan om met zijn eigen ogen de werken van de Geest te zien.”

  Lees verder


  Fragment uit het boek "Koning Boudewijn, het getuigenis van een leven", België

  “Leer mij, Heer, te zijn wat Gij wilt voor wie ik zal ontmoeten: een getuige van uw Liefde voor de mensen.” • Zr. Camilla, Gemeenschap Onze Lieve Vrouw van Walsingham (UK)

  “We ontdekten de FIAT-rozenkrans niet lang na de stichting van onze gemeenschap, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Walsingham. De FIAT-rozenkrans sprak ons aan omdat ze zo goed aansluit bij het charisma van onze gemeenschap, gefundeerd op het ‘Fiat’ van Maria bij de Aankondiging. We bidden haar dagelijks in onze gemeenschap en hopen deze spiritualiteit doorheen Engeland te verspreiden”

  Lees verder


  Roger en Cecile Matthys-Ryckaert , België

  “Het dagelijks bidden van de FIAT-rozenkrans heeft onze relatie zuurstof gegeven en heeft ons geholpen een gave te zijn voor God en voor elkaar.”  Marie-Geneviève, Foyer de Charité, Togo

  “Sinds de oprichting van de Jeunes de Lumière in 1999 hebben de jongeren de gewoonte om iedere eerste zondag van de maand samen de kleine rozenkrans te bidden. Ze hadden het plezier deze zelf te maken en te verdelen.”

  Lees verder
 • Marc Eneman

  Marc Eneman Psychiater, hoofdarts UPC Sint-Kamillus Bierbeek

  [Rond geloof en gelovig zijn] heb ik veel en lang getwijfeld en nog altijd vraag ik me of het allemaal waar is en geen begoocheling is. (…)

  Lees verder


  Zuster Marie-Colette, Ursuline, Frankrijk

  “Door de bijdragen van de FIAT-vereniging heb ik het dynamisme van de spiritualiteit van de heilige Louis-Marie Grignion de Monfort opnieuw mogen beleven.”

  Lees verder
Top