• Ja zeggen aan God?

  Ja zeggen aan God?

Uit onze blog

Hoe God dienen na de coronapandemie?
 • Geplaatst op:  zondag, juli 12, 2020


Nemen we na de pandemie onze rituelen weer op of gaan we elkaar wereldwijd helpen vanuit het besef van onze kwetsbaarheid?
De maatregelen om ons te beveiligen tegen de coronapandemie vragen ons om ons zoveel mogelijk thuis ‘op te sluiten’ en afstand te houden van anderen. Zo konden we geen Pasen vieren zoals voorgeschreven, en kunnen we nu al weken lang niet deelnemen aan de eucharistie die toch het hoogtepunt en de bron is van het christelijke leven[1]. Dit gemis aan de mogelijkheid om onze centrale christelijke rituelen te beleven, doet denken aan de ballingschap van de Joden in Babylon die er de Heer niet meer konden dienen met de voorgeschreven offers in de verwoeste tempel van Jeruzalem. De profeten legden dit destijds uit als straf omdat ze de Heer niet hebben gediend volgens zijn Woord en nalieten zijn Wil te doen.

Lees verder
Ode aan de schepping
 • Geplaatst op:  zondag, juli 5, 2020


Totdat Gij komt op een dag als vandaag bewaren de bergen hun verhalen, bloeien de bomen met heilige reserve, oefenen vogels feestliederen tegen het wolkentapijt, is water rusteloos op weg van bron tot bron, zingen mensen van geliefden. Om klaagzangen te vergeten vertellen zijn elkaar hun dromen. Samen zijn ze bijna te geloven. Als Gij komt op een dag als vandaag vindt Gij misschien uw aarde klaar, is uw woord vrede
voorgoed toegevoegd aan onze taal. Dit is uw hoop, dit is de onze van een dag als vandaag tot een dag van morgen.

Lees verder

Evangelie van vandaag   04/08/2020

In die tijd zei iemand uit het volk tegen Jezus: 'Meester, zeg aan mijn broer, dat hij de erfenis met mij deelt.' Maar Jezus antwoordde hem: 'Man, wie heeft Mij over u beiden tot rechter of bemiddelaar aange­steld?' En Hij sprak tot hem: 'Pas op en wacht u voor alle hebzucht! Want geen enkel bezit, al is dit nog zo overvloedig, kan uw leven veilig stellen.' Hij vertelde hun de volgende gelijkenis: 'Het land van een rijk man had een grote oogst op geleverd. Daarom overlegde deze bij zichzelf: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn oogst te bergen. En hij zei: Dit ga ik doen: ik breek mijn schuren af en bouw grotere: daarin zal ik dan heel mijn rijkdom aan koren bergen. Dan zal ik tot mij zelf zeggen: Man, je hebt een grote rijkdom liggen, voor lange jaren, rust nu uit eet en drink en geniet ervan! Maar God sprak tot hem: Dwaas! Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan? Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.'

Lc 12, 13-21

“Voor God is er geen verleden en geen toekomst, voor God is alles tegenwoordige tijd”
(Miguel de Cervantes, 1547-1616)"Ook vandaag nog wordt Jezus geboren uit Maria en de heilige Geest"

Kardinaal Suenens • Paus Franciscus, Rome, 3 Juli 2015

  “Met de woorden van kardinaal Suenens wens ik de identiteit van de vernieuwing te beschrijven[…] hij omschrijft ze als een ‘stroom van genade’ […] Het is Veronica O’Brien die de Kardinaal vroeg naar de Verenigde Staten te gaan om met zijn eigen ogen de werken van de Geest te zien.”

  Lees verder


  Rombaut Nana Ndana, Kinshasa

  “Gedragen door de spiritualiteit van FIAT vormen we een sterke gemeenschap in Kinshasa. We houden ons onder andere bezig met de zorg voor gevangenen, ongeneeslijk zieken en aids-patiënten.”

  Lees verder
  Christoffel Waelkens Hoogleraar sterrenkunde aan de KU Leuven

  Christoffel Waelkens, Hoogleraar sterrenkunde aan de KU Leuven

  Vanaf het begin heb ik de intuïtie meegekregen dat het christendom geen aaneenschakeling van kleine verhaaltjes is, maar dat het om één groot verhaal gaat. (…)

  Lees verder


 • Prof. Em. Jan Van der Veken, België

  “De FIAT-rozenkrans is een uitgelezen kans om, onder inspiratie van de heilige Geest, met Maria, binnen te treden in de mysteries van Jezus’ leven.”  Zuster Marie-Colette, Ursuline, Frankrijk

  “Door de bijdragen van de FIAT-vereniging heb ik het dynamisme van de spiritualiteit van de heilige Louis-Marie Grignion de Monfort opnieuw mogen beleven.”

  Lees verder
  Marc Eneman

  Marc Eneman Psychiater, hoofdarts UPC Sint-Kamillus Bierbeek

  [Rond geloof en gelovig zijn] heb ik veel en lang getwijfeld en nog altijd vraag ik me of het allemaal waar is en geen begoocheling is. (…)

  Lees verder


 • Fragment uit het boek "Koning Boudewijn, het getuigenis van een leven", België

  “Leer mij, Heer, te zijn wat Gij wilt voor wie ik zal ontmoeten: een getuige van uw Liefde voor de mensen.”  Kardinaal Godfried Danneels, België

  “Dat deze kleine FIAT-rozenkrans haar weg mag vinden naar de families en cenakelgroepen om, verenigd met de maagd Maria, de Geest van Pinksteren te ontvangen.”

  Lees verder


  Pater Frederic Testaert, Abt van de Abdij van Postel, België

  “Altijd “Ja” zeggen aan God, met Maria en zoals Maria, ook in de kleine dingen. Dat is wat belangrijk is in het leven. Dat is wat waar ik aan denk bij de spiritualiteit van FIAT.”

  Lees verder


 • Roger en Cecile Matthys-Ryckaert , België

  “Het dagelijks bidden van de FIAT-rozenkrans heeft onze relatie zuurstof gegeven en heeft ons geholpen een gave te zijn voor God en voor elkaar.”  Kevin O’Connell, VS

  “Enkele maanden voor een familiedrama heb ik de FIAT-rozenkrans leren kennen. Maar wat is de FIAT-spiritualiteit? Zonder aarzelen durf ik zeggen: zich openstellen voor de Heilige Geest!”

  Lees verder


  Zr. Camilla, Gemeenschap Onze Lieve Vrouw van Walsingham (UK)

  “We ontdekten de FIAT-rozenkrans niet lang na de stichting van onze gemeenschap, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Walsingham. De FIAT-rozenkrans sprak ons aan omdat ze zo goed aansluit bij het charisma van onze gemeenschap, gefundeerd op het ‘Fiat’ van Maria bij de Aankondiging. We bidden haar dagelijks in onze gemeenschap en hopen deze spiritualiteit doorheen Engeland te verspreiden”

  Lees verder


 • Marie-Geneviève, Foyer de Charité, Togo

  “Sinds de oprichting van de Jeunes de Lumière in 1999 hebben de jongeren de gewoonte om iedere eerste zondag van de maand samen de kleine rozenkrans te bidden. Ze hadden het plezier deze zelf te maken en te verdelen.”

  Lees verder
  Patricia Adriaens

  Patricia Adriaens

  Gedelegeerd bestuurder bij Fribona. Voorzitter dienstencentrum Gid(t)s. Lid van de Raad van Bestuur Streekfonds West-Vlaanderen, lid van ETION en De Hanze.

  Lees verder
Top