• Ja zeggen aan God?

  Ja zeggen aan God?

Uit onze blog

Veranderingen in de Kerk
 • Geplaatst op:  zondag, mei 31, 2020


Hoe kijken we vandaag naar de Kerk? Het is sterker dan onszelf: we zien vooral wat er niet meer is. Of we zoeken wat ‘nog’ bestaat en proberen dat zo lang en zo goed mogelijk in stand te houden. Doen we daarmee recht aan de zending van de Kerk? Misschien moeten we de vraag durven omkeren. Wat wil God ons zeggen door de veranderingen die wij meemaken in Kerk en samenleving? Welke nieuwe kansen legt Hij open, niet bij de buren maar juist bij ons? Waartoe daagt Hij ons vandaag uit, als wij zijn leerlingen willen zijn?

Lees verder
Olie die de motor doet draaien
 • Geplaatst op:  vrijdag, mei 22, 2020


Je kan geen krant openslaan of je treft artikels en beschouwingen aan over té hoge werkdruk en de vele burn-outs. Gegarandeerd krijg je er ook een reeks tips bij hoe je daar best mee omgaat of hoe je ze kan voorkomen of bestrijden. Ook binnen de pastorale context ligt deze bedreiging voortdurend op de loer. Werken in de pastoraal is in de huidige tijd geen simpele opdracht. Hooggespannen verwachtingen en complexe taken vragen een grote draagkracht, flexibiliteit, integriteit en diepgang van de pastor. Een jonge pastoor verwoordde het letterlijk als volgt: “Soms heb ik het gevoel dat ik superman moet zijn, ik moet in alles goed zijn.” De belangrijke vraag hierbij is: hoe blijft een pastor staande binnen die veelheid aan uitdagingen en verwachtingen? Waar wordt zijn/haar draagkracht gevoed? Wie zorgt voor de pastor? Hoog tijd om even te kijken hoe het staat met de zelfzorg van de pastor.

Lees verder

Evangelie van vandaag   03/06/2020

In die dagen kwamen er Sadduceeën bij Jezus; dezen houden dat er geen verrijzenis bestaat. Ze legden Hem daarom de volgende kwestie voor: 'Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan: Als iemands broer sterft en een vrouw achterlaat maar geen kinderen, dan moet zijn broer die vrouw nemen om aan zijn broer een nageslacht te geven. Nu waren er eens zeven broers. De eerste nam een vrouw, maar liet bij zijn dood geen kinderen na. Toen nam de tweede haar, maar ook hij stierf zonder kinderen; zo ging het ook met de derde; kortom geen van de zeven liet kinderen na. Het laatst van allen stierf ook de vrouw. Bij de verrijzenis, wanneer zij opstaan, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Alle zeven toch hebben haar tot vrouw gehad.' Jezus antwoordde: 'Zijt gij niet op een dwaalspoor, juist omdat gij noch de Schrift, noch Gods macht kent? Wanneer de mensen uit de doden opstaan, huwen zij niet en worden niet ten huwelijk gegeven, maar zijn ze als engelen in de hemel. En wat de verrijzenis der doden betreft, hebt ge in het boek van Mozes niet gelezen, waar het gaat over de braamstruik, hoe God tot hem zei: Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob? Hij is geen God van doden maar van levenden. Ge verkeert in grote dwaling.'

Mc 12, 18-27

“Voor God is er geen verleden en geen toekomst, voor God is alles tegenwoordige tijd”
(Miguel de Cervantes, 1547-1616)"Ook vandaag nog wordt Jezus geboren uit Maria en de heilige Geest"

Kardinaal Suenens • Fragment uit het boek "Koning Boudewijn, het getuigenis van een leven", België

  “Leer mij, Heer, te zijn wat Gij wilt voor wie ik zal ontmoeten: een getuige van uw Liefde voor de mensen.”  Prof. Em. Jan Van der Veken, België

  “De FIAT-rozenkrans is een uitgelezen kans om, onder inspiratie van de heilige Geest, met Maria, binnen te treden in de mysteries van Jezus’ leven.”  Paus Franciscus, Rome, 3 Juli 2015

  “Met de woorden van kardinaal Suenens wens ik de identiteit van de vernieuwing te beschrijven[…] hij omschrijft ze als een ‘stroom van genade’ […] Het is Veronica O’Brien die de Kardinaal vroeg naar de Verenigde Staten te gaan om met zijn eigen ogen de werken van de Geest te zien.”

  Lees verder


 • Pater Frederic Testaert, Abt van de Abdij van Postel, België

  “Altijd “Ja” zeggen aan God, met Maria en zoals Maria, ook in de kleine dingen. Dat is wat belangrijk is in het leven. Dat is wat waar ik aan denk bij de spiritualiteit van FIAT.”

  Lees verder
  Patricia Adriaens

  Patricia Adriaens

  Gedelegeerd bestuurder bij Fribona. Voorzitter dienstencentrum Gid(t)s. Lid van de Raad van Bestuur Streekfonds West-Vlaanderen, lid van ETION en De Hanze.

  Lees verder


  Marie-Geneviève, Foyer de Charité, Togo

  “Sinds de oprichting van de Jeunes de Lumière in 1999 hebben de jongeren de gewoonte om iedere eerste zondag van de maand samen de kleine rozenkrans te bidden. Ze hadden het plezier deze zelf te maken en te verdelen.”

  Lees verder
 • Christoffel Waelkens Hoogleraar sterrenkunde aan de KU Leuven

  Christoffel Waelkens, Hoogleraar sterrenkunde aan de KU Leuven

  Vanaf het begin heb ik de intuïtie meegekregen dat het christendom geen aaneenschakeling van kleine verhaaltjes is, maar dat het om één groot verhaal gaat. (…)

  Lees verder
  Marc Eneman

  Marc Eneman Psychiater, hoofdarts UPC Sint-Kamillus Bierbeek

  [Rond geloof en gelovig zijn] heb ik veel en lang getwijfeld en nog altijd vraag ik me of het allemaal waar is en geen begoocheling is. (…)

  Lees verder


  Zr. Camilla, Gemeenschap Onze Lieve Vrouw van Walsingham (UK)

  “We ontdekten de FIAT-rozenkrans niet lang na de stichting van onze gemeenschap, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Walsingham. De FIAT-rozenkrans sprak ons aan omdat ze zo goed aansluit bij het charisma van onze gemeenschap, gefundeerd op het ‘Fiat’ van Maria bij de Aankondiging. We bidden haar dagelijks in onze gemeenschap en hopen deze spiritualiteit doorheen Engeland te verspreiden”

  Lees verder


 • Zuster Marie-Colette, Ursuline, Frankrijk

  “Door de bijdragen van de FIAT-vereniging heb ik het dynamisme van de spiritualiteit van de heilige Louis-Marie Grignion de Monfort opnieuw mogen beleven.”

  Lees verder


  Roger en Cecile Matthys-Ryckaert , België

  “Het dagelijks bidden van de FIAT-rozenkrans heeft onze relatie zuurstof gegeven en heeft ons geholpen een gave te zijn voor God en voor elkaar.”  Kardinaal Godfried Danneels, België

  “Dat deze kleine FIAT-rozenkrans haar weg mag vinden naar de families en cenakelgroepen om, verenigd met de maagd Maria, de Geest van Pinksteren te ontvangen.”

  Lees verder


 • Kevin O’Connell, VS

  “Enkele maanden voor een familiedrama heb ik de FIAT-rozenkrans leren kennen. Maar wat is de FIAT-spiritualiteit? Zonder aarzelen durf ik zeggen: zich openstellen voor de Heilige Geest!”

  Lees verder


  Rombaut Nana Ndana, Kinshasa

  “Gedragen door de spiritualiteit van FIAT vormen we een sterke gemeenschap in Kinshasa. We houden ons onder andere bezig met de zorg voor gevangenen, ongeneeslijk zieken en aids-patiënten.”

  Lees verder
Top