Geschiedenis


Geïnspireerd door de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort en de geest van het Tweede Vaticaans Concilie, probeert de FIAT-Vereniging aan de zending van de Kerk deel te nemen op bescheiden manier.


Inleiding


“FIAT” is gegroeid uit de ontmoeting tussen Monseigneur Suenens en Veronica O’Brien in 1947. Sinds 1940 had Veronica de zending om het Legioen van Maria te stichten in Frankrijk en in andere landen van Europa. Monseigneur Suenens, destijds hulpbisschop van Mechelen, nam in dat verband met haar contact op.

Geleidelijk aan heeft zich rond hen een kleine internationale en apostolische gemeenschap gevormd, die dezelfde geestelijke weg gegaan is. Deze groep, die een belangrijke rol gespeeld heeft binnen verschillende bestaande organisaties droeg reeds in zich de belofte van het Tweede Vaticaans Concilie.

Naar aanleiding van een retraite in Paray-le-Monial in 1981 voelde deze équipe zich geroepen om nog meer binnen te treden in het Fiat van Maria en om die manier haar eigen roeping in de Kerk te ontdekken. Op voorstel van Veronica gunde die groep zich een lange tijd om in gebed de wil van God te zoeken.

De “FIAT” -groep die in 1982 nog een informeel begin kende, kreeg in september 1984 door de FIAT-rozenkrans een missionair elan.

Op 16 juli 1987, op het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de berg Karmel werd “FIAT” een Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en kreeg aldus een juridisch statuut.

Samen met kardinaal Suenens

Kardinaal Suenens en Veronica O’Brien

Voor het Tweede Vaticaans Concilie


De spiritualiteit van het Legioen van Maria – lees ‘De ware godsvrucht” van de h. Louis-Marie Grignion de Montfort (16de – 17de eeuw) – en de Vernieuwing in de Geest vormen de achtergrond waarin FIAT zich ontwikkelde.
De eerste inspiratie, voor wat later FIAT zou worden, vonden de stichters in de richtlijnen van het Legioen van Maria. Het is ook hier waar de stichters elkaar vonden.
Veronica O’Brien zocht in Mgr. Suenens, toenmalig hulpbissch
op van Mechelen, een bondgenoot om het theologische en spirituele aspect van het Legioen van Maria te ondersteunen. Het was zij die hem vroeg om ‘De theologie van apostolaat” te schrijven.
Mgr. Suenens, met als bisschopsleuze In Spiritu Sancto, herkende in deze uitnodiging tot schrijven een uitnodiging van de heilige Geest.

Legioen van MariaDe Ware Godsvrucht van de H. Grignion de Montfort18787

De impact van Vaticanum II


Het Concilie heeft ongetwijfeld een impact gehad op de theologie van kardinaal Suenens: de voorrang van het Volk Gods op de hiërarchie was zeker in overeenstemming met de inspiratie van het Legioen van Maria, een lekenbeweging.
Voor alles is de Kerk deelname van het Volk Gods aan het goddelijke leven. Door het doopsel worden we binnen geleid in deze nieuwe schepping en worden we uitgenodigd om getuigen te worden van Christus in de wereld en in het leven van elke dag.
De charisma zijn geen uitzonderingen uit een verloren tijd, in tegenstelling, ze vormen vandaag nog steeds krachtige evangelisatiemiddelen!
Het Concilie sprak over Maria als beeld van de Kerk (Urbild der Kirche): door haar ja-woord was zij de eerste gelovige. Door haar ‘fiat’ is ze moeder van alle gelovigen.

Vaticanum II koos, in de constitutie Lumen Gentium, voor een marialeer die geen uitzonderlijke devotie is, maar plaatst Maria in het hart van het geloofsleven. Het Concilie sprak eerder over Maria als “zij die geloofd heeft” en vermeed haar te beschouwen als “middelares van alle genade”.

De kardinalen-moderatoren, waaronder Kardinaal Suenens, van het Concilie

De kardinalen-moderatoren, waaronder Kardinaal Suenens, van het Concilie

Vaticanum II

Vaticanum II

 

 

 

 

 

 

 

Video over de aankomst van Kardinaal Suenens ten tijde van het concilie:

Na het Concilie


De charismatische Vernieuwing, die vanaf 1967 haar weg vond in de katholiek Kerk, was voor de stichters van FIAT (kardinaal Suenens, Veronica O’Brien en Yvette Dubois) een vruchtbare bodem waaruit verschillende elementen, zoals lofprijzing, charisma en de gaven van de heilige Geest, ook gading vonden bij FIAT. Het was voor kardinaal Suenens een hele opdracht om al deze elementen te integreren in een apostolaat met aandacht voor de rol van Maria en voor de kerkelijke hiërarchie, punten die in de beginnende Vernieuwing minder sterk uitgediept waren. Om dit uit te klaren nodigde kardinaal Suenens de verantwoordelijken van de charismatische Vernieuwing uit naar Brussel, om de plaats van de katholieken in de oecumenische charismatische Vernieuwing te verduidelijken. Bij haar begin was de katholieke charismatische Vernieuwing sterk beïnvloed door de contacten van haar stichters met de Pinksterbeweging. Kardinaal Suenens wilde de Vernieuwing een plaats geven in het leven van de Kerk. Hij onderlijnde ook de noodzaak van een stevig onderzoek en reflectie over de link tussen “natuur en genade”. De Documenten van Mechelen zijn hiervan het resultaat.

Sinds 1983


Vanaf de jaren ’75-’80 zien we een groeiende invloed van de Emmanuelgemeenschap, gesticht door Pierre Goursat. Deze gemeenschap verenigt als het ware de spiritualiteit van de charismatische Vernieuwing met de traditionele Franse spiritualiteit (devotie tot het h. Hart, in de lijn van de h. Marguerite-Marie Alacoque en de congregatie van de Visitatie). De charismatische Vernieuwing en de Emmanuelgemeenschap vonden elkaar in Paray-le-Monial, waar deze gemeenschap jaarlijkse bijeenkomsten organiseerde. Daar was veel aandacht voor de Eucharistische aanbidding, voor het sacrament van de verzoening en de theologische scholing. De stichters van FIAT konden gemakkelijk aarden binnen dit verbond van Franse en charismatische spiritualiteit, met grote aandacht voor de rol van Maria zoals aangereikt door de h. Louis-Marie Grignion de Montfort.