Over FIAT

De geboorte van een structuur

 • Sinds het ontstaan van de FIAT-rozenkrans is een apostolaat gelinkt aan de verspreiding ervan. Een vereniging zonder winstoogmerk (v.z.w.) werd opgericht in 1987, conform de wet van 27 juni 1921.
 • De vereniging draagt de naam “Association FIAT-Vereniging”. Haar statuten, lijst met stichtende leden en bestuurders werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20-01-2005.
  U kan ze consulteren op: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm met behulp van ondernemingsnummer 431 261 802.
 • De Algemene Vergadering, het hoogste orgaan in een vereniging, komt twee maal per jaar samen (nazicht jaarrekening, budget, planning acitviteiten, evaluatie,…).
 • Het Internationale Secretariaat houdt zich bezig met het dagelijkse beheer van de verschillende activiteiten. Ze bevindt zich op het adres van de maatschappelijke zetel(in het Diocesaan Pastoraal Centrum):
  Varkensstraat 6
  2800 Mechelen
  .

In het hart van de Kerk

 • De FIAT-vereniging situeert zich in het kader van de Katholieke Kerk. Haar apostolaat stelt zich ter beschikking van de lokale bisschop of zijn afgevaardigde.
 • “Christen is men niet alleen”. Vanuit deze dynamiek stelt de FIAT-Vereniging voor Cenakel-groepen te vormen voor de dienstbaarheid aan de Kerk.
 • De promotie van het FIAT-gebed, de FIAT-rozenkrans en de bijhorende geschriften vormen de centrale activiteiten van de FIAT-Vereniging.
  Ieder die het wenst,  kan deelnemen aan het FIAT-apostolaat, hetzij plaatselijk, in een bisdom of daarbuiten.
 • Op financieel vlak: dankzij giften zijn inkomsten en uitgaven in evenwicht. Alle giften worden in dankbaarheid ontvangen en zorgen ervoor dat de FIAT-vereniging, reeds 30 jaar, haar apostolaat kan verderzetten.
 • Binnen de FIAT-Verening is de groep “Vrienden van FIAT” ontstaan. Deze vrienden, afkomstig uit de 5 continenten, trachten ongeveer om de 3 jaar samen te komen.

De stichters

Kardinaal Suenens

Kardinaal Suenens (1904 – 1996)

De homilie van kardinaal Danneels, bij het overlijden van kardinaal Suenens, geeft wellicht het best de figuur van kardinaal Suenens weer. Ziehier enkele uittreksels:

Historici zullen wel, en met deskundigheid, de buitenkant van de Kardinaal beschrijven, zijn uiterlijk portret maken: opsporen wat hij allemaal heeft gedaan. Zijn moreel portret, dat is alleen God bekend, want Hij is de enige die weet hoeveel en hoe intens hij heeft bemind.

Lees meer
Veronica O'Brien

Veronica O’Brien (1905-1998)

Het is waar: kardinaal Suenens is de meest bekende persoon in verband met de FIAT-Vereniging; de eigenlijke inspiratie ervan ging uit van Veronica O’Brien. Hier geven we een korte samenvatting van haar leven, gevolgd door enkele getuigenissen naar aanleiding van haar overlijden.

Louise-Marie O’Brien is geboren in Midleton, Ierland, op 16 augustus 1905. Zij was de elfde van dertien kinderen.

Lees meer

De geschiedenis van FIATLees alles

Geschiedenis

Geïnspireerd door de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort en de geest van het Tweede Vaticaans Concilie, probeert de FIAT-Vereniging aan de zending van de Kerk deel te nemen op bescheiden manier.

Inleiding

“FIAT” is gegroeid uit de ontmoeting tussen Monseigneur Suenens en Veronica O’Brien in 1947. Sinds 1940 had Veronica de zending om het Legioen van Maria te stichten in Frankrijk en in andere landen van Europa. Monseigneur Suenens, destijds hulpbisschop van Mechelen, nam in dat verband met haar contact op.

Geleidelijk aan heeft zich rond hen een kleine internationale en apostolische gemeenschap gevormd, die dezelfde geestelijke weg gegaan is. Deze groep, die een belangrijke rol gespeeld heeft binnen verschillende bestaande organisaties droeg reeds in zich de belofte van het Tweede Vaticaans Concilie.

Naar aanleiding van een retraite in Paray-le-Monial in 1981 voelde deze équipe zich geroepen om nog meer binnen te treden in het Fiat van Maria en om die manier haar eigen roeping in de Kerk te ontdekken. Op voorstel van Veronica gunde die groep zich een lange tijd om in gebed de wil van God te zoeken.

De “FIAT” -groep die in 1982 nog een informeel begin kende, kreeg in september 1984 door de FIAT-rozenkrans een missionair elan.

Op 16 juli 1987, op het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de berg Karmel werd “FIAT” een Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en kreeg aldus een juridisch statuut.

Samen met kardinaal Suenens

Kardinaal Suenens en Veronica O’Brien

Lees alles

Spiritualiteit

Elke dag Pinksteren een plaats geven in ons leven, in woord en daad.

Een leven van gebed, gevoed door de Eucharistie

Om voluit de doopselgenade te beleven biedt “FIAT” enkele bakens aan onder de vorm van een kleine leefregel.

De overweging van het Woord, het gebed en de sacramenten helpen ons inderdaad om ons leven te laten omvormen door de Heer en om Hem beter te leren kennen. De noodzaak om tijd te geven aan de Heer omwille van Hemzelf hindert niet bij de vervulling van onze plicht van staat; integendeel, het helpt om ze beter te vervullen.

Deze geestelijke weg in de vorm van een kleine leefregel bestaat uit verschillende raadgevingen die geen andere zijn dan die van de Kerk en die eenieder volgens zijn eigen mogelijkheden en in zijn eigen situatie, ingaande op de uitnodiging van de Heer, in praktijk kan brengen.

Lees alles
Top