De heilige Geest. Levensadem van de Kerk (deel I) – Kardinaal Suenens

Productbeschrijving

Het eerste boek plaatst meteen het mysterie van de Kerk centraal, bezield als zij is door de heilige Geest. De Kerk is tegelijk institutioneel en charismatisch. Steeds opnieuw moet zij haar oor te luisteren leggen voor de manifestaties van de heilige Geest om ze te toetsen op hun authenticiteit, trouw aan haar eeuwenoude zending die door het Tweede Vaticaans Concilie in herinnering werd gebracht.
De originaliteit van de bijdrage van kardinaal Suenens ligt wellicht in de manier waarop hij de mariale spiritualiteit heeft weten te combineren met deze nieuwe openheid voor de werking van de heilige Geest waarvan de charismatische Vernieuwing blijk geeft, en die daarom terecht ook genoemd wordt: vernieuwing in de Geest. Omwille van zijn herderlijke taak heeft hij altijd gewezen op de noodzaak dat deze vernieuwing op vitale wijze verbonden blijft met de Kerk, “waarborg voor menselijkheid, nederigheid, evenwicht en wijsheid”.

Deze boeken zijn te verkrijgen:

Nederland:

KCV-dienstencentrum
Prins Karelstraat 100
NL-5701 VM Helmond
tel: 0492-554.644

Vlaanderen:

Huis Tabor
Kortrijkstraat, 17
8700 Tielt
info@kcvvlaanderen.be