De heilige Geest. Levensadem van de Kerk (deel III) – Kardinaal Suenens

Productbeschrijving

Het eerste gedeelte van het derde boek heeft het over de band tussen de charismatische Vernieuwing en de dienst van de mensen en bevat een belangrijke dialoog tussen kardinaal Suenens en Dom Helder Camara, bisschop van Recife, over dat onderwerp. Deze laatste is een vurig verdediger van hen “die geen stem hebben” en hij brandt van een voorkeurliefde voor de armsten.
Het tweede en derde deel van boek III gaan over probleemgebieden die meer bepaald verbonden zijn met de charismatische Vernieuwing, met volgende themata: het exorcisme, de machten van het Kwaad, de dienst van de genezing en het rusten in de Geest. Deze verschijnselen zijn niet specifiek voor een bepaalde groep en moeten altijd teruggeplaatst worden in het geheel van het kerkelijk leven.

Deze boeken zijn te verkrijgen:

Nederland:

KCV-dienstencentrum
Prins Karelstraat 100
NL-5701 VM Helmond
tel: 0492-554.644

Vlaanderen:

Huis Tabor
Kortrijkstraat, 17
8700 Tielt
info@kcvvlaanderen.be