Privacyverklaring

Laatste update: Februari 2018

I. VOORAF

In deze verklaring geven we aan welke soort van (persoons)gegevens we verzamelen, op welke manier deze informatie gebruikt en verwerkt wordt en tot slot op welke manier we deze informatie beschermen.

Deze verklaring is van toepassing op de gegevens die ons versterkt worden voor en door het gebruik van de website van de FIAT-Vereniging (www.associationfiat.com), de periodieke nieuwsbrief (FIAT-Newsletter) van de organisatie en alle toekomstige digitale publicaties die de FIAT-Vereniging verzendt in kader van haar doel, in harmonie met de Rooms-katholieke Kerk.

Door het gebruik van de website of nieuwsbrief stemt u ermee in dat de FIAT-Vereniging uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in overeenstemming met de geldende wetgeving en deze privacyverklaring.

Indien u er niet mee akkoord gaat dat we uw persoonsgegevens op deze manier gebruiken, vragen we u vriendelijk in het geval van de website er geen verder gebruik meer van te maken of, in het geval van de nieuwsbrief, uw uitschrijving kenbaar te maken via de aanklikbare link.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. De meest recente versie wordt steeds op de website geplaatst. We brengen u binnen een redelijke termijn op de hoogte van eventuele relevante wijzigingen.

II. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Persoonsgegevens omvatten in het algemeen informatie waarmee u geïdentificeerd kan worden.
In de meeste gevallen zijn dit of naam of gebruikersnaam en uw e-mailadres. In andere gevallen is het mogelijk dat ook uw adres, telefoonnummer of IP-adres bewaard wordt.

III. OP WELKE MANIER VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

We verzamelen, direct of indirect, gegevens op een tweetal verschillende manieren:

1. Gegevensopslag via de website:

– Onze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ waardoor het systeem rekening houdt met de taalvoorkeur van uw pc of de locatie waarop u zich bevindt. Deze gegevens zijn echter niet individueel toegankelijk voor onze organisatie. U kan de opgeslagen gegevens zelf wissen door uw browse- en cachegeschiedenis van uw apparaat te wissen. U kan uw taalvoorkeur wijzigen door in het keuzemenu een andere taal te kiezen.

– Via het contactformulier is het mogelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de organisatie. Bij bestellingen via de webshop worden deze gegevens eveneens gevraagd.

2. Gegevensverwerving via derden:

Onze website biedt de mogelijkheid om e-mailadressen te ontvangen van personen die mogelijk geïnteresseerd zijn in ons apostolaat. Het is mogelijk dat derden uw gegevens via deze mogelijkheid aan ons communiceren.

IV. VERWERKING EN GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u een degelijke surfervaring te bieden op onze website, u te informeren over de activiteiten, publicaties en initiatieven van de FIAT-Vereniging of partnerorganisaties.

De aan ons verstrekte persoonsgegevens worden bewaard in een database. Deze gegevens werden ons bezorgd op één van de manieren zoals beschreven staat in nr. III “Op welke manier verzamelen we uw gegevens?”.

Alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen worden genomen.
De toegang tot uw gegevens is beperkt, om ongeoorloofde toegang te vermijden, en de verwerking is enkel toegestaan aan onze eigen medewerkers.

De FIAT-Vereniging verkoopt geen persoonsgegevens aan derden, bedrijven of andere organisaties.

V. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

De door ons verzamelde persoonsgegevens zijn niet publiek toegankelijk. Enkel bevoegde personen hebben toegang, in het kader van hun taak.

Gerechtelijke autoriteiten of politiediensten kunnen in kader van een officieel onderzoek toegang verwerven tot onze databases zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.

VI. RECHT TOT INZAGE, CORRECTIE OF VERWIJDERING

Het is de gebruiker altijd toegestaan inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die we over hem of haar bewaren. Indien nodig kan je je gegevens bevestigen, corrigeren, wijzigen of laten verwijderen.
Om gebruik te maken van dit recht tot inzage vragen we steeds een bewijs van identiteit.

Het is toegestaan om zich tegen de gegevensverwerking door de FIAT-Vereniging te verzetten. Op verzoek van de gebruiker kunnen alle bewaarde gegevens uit de database geschrapt worden. Niet-uitdrukkelijke verzetting wordt gezien als aanvaarding tot verwerking van de persoonsgegevens.

Indien u van uw recht tot inzage, wijziging of schrapping gebruik wenst te maken, kan u ons als volgt contacteren:

 

FIAT-Vereniging vzw
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (België)

Tel. +32 (0) 15 298 466
association.fiat@telenet.be