Initiatieven


Financiële ondersteuning?


widows-mite-l-e1426565703919

Heel het FIAT-apostolaat draait op vrijwilligerswerk. De werking van het  Internationaal secretariaat vereist echter aangepaste middelen. Bovendien vraagt men ons dikwijls om belangrijke kortingen toe te staan bij het zenden van rozenkransen en ander evangelisatiemateriaal naar landen die er economisch niet zo goed voorstaan.

Elke financiële bijdrage wordt in dank aanvaard. Ziehier onze bankgegevens:

IBAN : BE15 0011 7774 7930               BIC : GEBABEBB

Indien u wenst, kan u onderstaand formulier invullen en staat u ons toe u te bevestigen wanneer we uw gift ontvangen hebben en u te bedanken.

 

 We respecteren uw privacy. Uw data is veilig bij ons en we zullen deze enkel gebruiken met uw toestemming

Newsletter


De Newsletter bevat naast een fundamenteel artikel allerhande nieuws, en ook getuigenissen die ons zijn toegezonden door Vrienden van “FIAT” van over heel de wereld. De Newsletter die meermaals per jaar verschijnt, laat dus toe geestelijke en pastorale ervaringen uit te wisselen en zo een band tot stand te brengen tussen de verschillende Vrienden van “FIAT”.

 

Links

FIAT wil een dienst zijn voor de hele Kerk