In woord en daadVoorwoord door Prof. Em. Jan Van der Veken

Zie vanaf nu zullen alle geslachten mij zalig prijzen(Lc. 2,48b). Deze woorden zijn zeker in vervulling gegaan.
Maria heeft in de gebeden van de opeenvolgende geslachten steeds een belangrijke plaats ingenomen. Soms lag de nadruk op de begroeting van de engel en van Elisabeth. Daarom moeten wij ons er in de eerste plaats van bewust zijn dat wij Maria eren omdat de Heer aan haar grote dingen gedaan heeft.

In zijn encycliek Marialis Cultus legt Paus Paulus VI er nadruk op dat het rozenkransgebed – het mariale gebed bij uitstek – in de eerste plaats een manier is om met Maria de geheimen van het leven van Jezus te overwegen.

Om dat aspect duidelijk in het licht te stellen hecht de FIAT-rozenkrans veel belang aan het overwegen van de mysteries van het even van Jezus. Het overwegen van een selectie van de mysteries van het leven van Jezus in de ziel zelf van de FIAT-rozenkrans of, met andere woorden, de FIAT-rozenkrans is, zoals het leven van Maria zelf, door en door christocentrisch.

De bedoeling van de FIAT-rozenkrans is ons leven zelf meer op het leven van Christus te laten gelijken: de sacramenten zijn de omvormende kracht van ons leven. Zoals het FIAT-gebed uitdrukkelijk stelt: het bidden van de rozenkrans moet in ons de intensiviteit van ons sacramenteel leven verhogen.

Regelmatig met Maria de mysteries van het leven van Jezus overwegen, vormt ons geleidelijk om tot geloofsverkondigers. De FIAT-rozenkrans is dan ook een eenvoudig maar krachtig middel tot evangelisatie van de gezinnen, de parochies en groepen van christenen.

Tenslotte is Maria het ‘Oer-beeld‘ van de Kerk.
Met Maria bidden is altijd met de Kerk bidden, zoals in het Cenakel. Daarom bidden we in verbondenheid met Maria voor al de noden van de Kerk en van de hele wereld.

Met Maria “ja’ zeggen is haar volgen in haar ‘fiat‘, dankbaar voor Gods vele gaven aan Maria en aan de Kerk.

Ontdek de volledige brochure ‘In woord en daad‘ door kardinaal Suenens hier!

Verder lezen?
– Meer informatie over de FIAT-rozenkrans, vind je op deze pagina
– De eerder uitgebreide brochure – Kennismaking met de FIAT-rozenkrans – gaat verdiepend in op de achtergrond van de FIAT-rozenkrans