Samen bidden in het licht van PasenIn zijn exhortatie over het gezin geeft paus Franciscus ons enkele handige tips mee om de Paastijd op een goede manier te beleven. Christus, die een centrale plaats verdient in het gezin, kan als het ware een steunpilaar worden in allerlei situaties. Wanneer we het moeilijk hebben, zo suggereert de paus, kunnen we kijken naar Jezus’ kruis. Jezus heeft immers als geen ander ervaren wat verlatenheid en pijn zijn en buigt het negatieve om. Bij vreugdevolle momenten, wanneer we ons ontspannen of iets te vieren hebben, kunnen we met onze vreugde aansluiten bij de verrijzeniservaring van Jezus en zo er in delen. Om als gezin naar elkaar toe te groeien en op een echt liefdevolle wijze met elkaar om te gaan, kan het een hulp zijn om samen te bidden. Heel concreet enkele minuten van de dag te voorzien om samen te zijn met elkaar en met de Heer. Dit kan op een heel duidelijke en uitgesproken manier in de eucharistieviering, Jezus komt als het ware aan tafel om samen met de gezinnen de eucharistische maaltijd te delen en iedereen kracht te geven om verder op weg te gaan.

 

Ter ondersteuning van het gezinsgebed heeft de FIAT-Vereniging een eenvoudig en pedagogisch instrument uitgewerkt: de FIAT-rozenkrans voor kinderen en gezinnen. In dit kleine boekje wordt op een heel concrete manier een inhoudelijke verdieping aangereikt om het gezin vertrouwd te maken met het gebed, in hetzelfde aanbod bestaan ook enkele zelfbouwkits om zelf een eigen FIAT-rozenkrans te laten samenstellen.

 

Tot slot delen we hieronder de passages uit Amoris Laetitiae:

317. Als het gezin Christus centraal plaatst, zal Hij het gezinsleven samenhouden en verlichten. Pijn en angst worden er beleefd in verbondenheid met het kruis van de Heer en de omarming ervan maakt het mogelijk zelfs de moeilijkste momenten te overstijgen. In de donkerste dagen van het gezinsleven kan de vereniging met de verlaten Jezus helpen om een breuk te voorkomen. “Doorheen hun huwelijk kunnen gezinnen geleidelijk groeien in heiligheid, met de genade van de heilige Geest en door deelname aan Christus’ kruismysterie dat moeilijkheden en lijden verandert in een liefdesoffer”. Bovendien kunnen momenten van vreugde, ontspanning, feest of zelfs seksualiteit beleefd worden als een deelname aan de volheid van zijn verrijzenis. Doorheen verschillende dagelijkse gebaren bouwen echtparen aan “een in Gods licht staande ruimte waarin ze de mystieke aanwezigheid van de verrezen Heer mogen ervaren”.

318. Het gezinsgebed is een bevoorrechte manier om dit paasgeloof uit te drukken en te versterken. Men kan dagelijks enkele minuten uittrekken om samen te zijn bij de levende Heer, om Hem zijn zorgen toe te vertrouwen en de noden van het gezin aan te bevelen, om te bidden voor wie het moeilijk heeft, om zijn hulp te vragen bij het beminnen, om Hem te danken voor het leven en voor alle goede dingen, om Maria te vragen allen te beschermen onder haar moederlijke mantel. Dit eenvoudige gebedsmoment kan het gezin veel goed doen. Verschillende vormen van volksvroomheid zijn een geestelijke schat voor vele gezinnen. De gemeenschappelijke weg van gebed bereikt zijn hoogtepunt in de gezamenlijke deelname aan de eucharistie, vooral op zondag. Jezus klopt aan de deur van het gezin om samen de eucharistische maaltijd te delen (cf. Apok. 3, 20). Echtgenoten kunnen er altijd weer het paasverbond bezegelen dat hen verenigt en dat de weerspiegeling is van Gods verbond met de mensheid, bezegeld op het kruis. De eucharistie is het sacrament van het nieuwe verbond dat Christus’ verlossingswerk aanwezig brengt (cf. Lc. 22, 20). Er bestaat immers een diepe verbondenheid tussen het huwelijksleven en de eucharistie. Het eucharistische voedsel is een kracht en een bemoediging om dagelijks het huwelijksverbond te beleven als ‘huiskerk’.
Bron: Paus Franciscus, Amoris Laetitiae – ‘De vreugde van de liefde’, Postsynodale apostolische exhoratie over de liefde in het gezin, Brussel, Licap, 2016, p. 194-195.