Op weg naar Pasen…De verkondiging van het evangelie is maar mogelijk vanuit een spirituele verdieping. Op vraag van de FIAT-Vereniging schreef kardinaal Danneels enkele toegankelijke boekjes die nauw aansluiten op de thematiek van de Veertigdagentijd, de Goede Week en Pasen. We stellen er graag enkele voor:

 

  1. Goede Vrijdag 

Telkens wanneer ergens een mens psychisch of fysiek lijdt of sterft, in diepe verlatenheid, valt er duisternis over het hele land. Ook Jezus, de Zoon van God, is door deze immense verlatenheid, de onmacht, de fysieke pijn gegaan. ook Hij. Dat de Vader Hem niet gespaard of gered heeft, zoals we dat zouden verwachten en hopen, is niet alleen een blijk van respect voor de menselijke vrijheid. Het draagt be-teken-is; het is teken van hoop: de dood heeft niet het laatste woord en God zal de mens oprichten. Hij zal hem binnenbrengen in het wezen van de liefde waartoe hij geschapen is, maar op een mysterieuze, haast ondoorgrondelijke manier. God laat ons niet verloren gaan.

Om te bestellen, klik hier.

2. Pasen. Vijftig dagen, één feest 

Pasen is het grootste feest van het hele liturgisch jaar. Het paasfeest is trouwens niet één enkele dag, maar vijftig dagen: van paasnacht tot Pinksteren; één ononderbroken feestdag. We hebben die lange tijd wel nodig: want alles wat we geloven wordt in die tijd gevierd. En daarenboven moeten we in die tijd ook leren te leven met Jezus’ afwezigheid: we kunnen Hem niet meer zien. De Geest is in zijn plaats gekomen om zich in ons hart te vestigen en ons alles in herinnering te brengen wat Jezus gezegd en gedaan heeft.

Vijftig dagen hebben we nodig, om dat alles in ons klein en kort geheugen op te slaan. Vijftig dagen om er aan te wennen dat Hij weg is en toch gebleven door zijn Geest die woont in ons hart.

Om te bestellen, klik hier.

 

3.  Een kleine leefregel 

Wie op weg gaat, heeft een wegwijzer nodig. Hij heeft nood aan een kleine leefregel. Het Woord van God en de sacramenten zijn voedsel voor onderweg. Maar om te luisteren en te beleven, is er tijd nodig. Dit is niet eenvoudig: we hebben verantwoordelijkheden en dagelijkse zorgen. Deze leefregel zal daarbij niet hinderen, maar helpen om te doen wat God van ons vraagt.

Om te bestellen, klik hier.