Geroepen om te getuigen – Kardinaal SuenensNiet iedereen is geroepen om een evangelist te zijn, maar iedereen is geroepen om een persoonlijk getuigenis te geven, dit is: om ‘rekenschap te geven van de hoop die in hem leeft’, zoals de heilige Petrus het vroeg. En dat getuigenis komt voort uit het leven zelf, uit het verlangen om ‘altijd en overal’, in kleine en grote omstandigheden, getuige te zijn van het Evangelie dat beleefd wordt in het leven van elke dag.

Men verwacht van ons dat wij niet zouden spreken en niet zouden getuigen van het Evangelie in de wereld van vandaag, omdat, zo zegt men, de wereld niet klaar is om te luisteren naar die boodschap.

Daarop moeten wij antwoorden dat de boodschap van het Evangelie van die aard is dat niemand ooit klaar was om ze te aanhoren; de boodschap van heil in de Eniggeboren Zoon van God en van onze vergoddelijking in Hem gaat alles te boven wat het oog heeft gezien en het oor heeft gehoord: dat alles gaat onze meest stoutmoedige verwachtingen te boven.

Het Evangelie toont ons hoe Jezus zijn eerste leerlingen roept: ‘Volg Mij’, en ze laten hun vader, hun boot en hun netten, en de tafel waarop ze belastingsgelden legden, in de steek.

De oproep van de Heer aan elk van ons is zeer gevarieerd, heel fijnzinnig wat de manier van uitnodigen betreft, maar wat de grond aangaat heel radicaal. Laat ons even stilstaan bij wat deze uitnodiging langs de kant van God vooronderstelt, alvorens op de uitnodiging van Gods liefde in te gaan.

 

Verder lezen?
Ontdek het boek ‘Christenen voor morgen’ van Kardinaal Suenens!