Bezinning bij het WeesgegroetZr. Caritas Van Houdt

Woorden, eenvoudig,
eeuwenlange toevlucht
voor mensen in nood en pijn,
in vreugde en geluk.
Goudmijn van wijsheid en troost,
vindplaats van beschutting en weg naar God
in geloof dat uitmondt in een lofzang,
in hoop die reikhalst naar Gods zegening,
in liefde die sterker is dan de dood.
Zij toont ons die weg,
zo oud en zo nieuw.
Zij heet Maria.
Wij groeten haar.

Wees gegroet, Maria

God heeft jou gezien.
Zijn groet omgeeft je met zijn tederheid
en warmte. Hij kijkt naar jou om en wacht
op antwoord. Zijn boodschap brengt
de hemel dichterbij.
Je wordt door Hem bij naam genoemd.
Hij zegt: jou heb ik lief.
Maria,
Wij spreken je aan en vertrouwen erop
dat jij naar ons kijkt en naar ons luistert.
Jou begroeten brengt ons dicht bij jou.
Help ons jouw blik en zijn groet te verstaan.
Wij vragen je:
Maria, door God zelf begroet,
bid voor ons.
Maria, die ons zegt dat God ook ons begroet,
bid voor ons.

Vol van genade

Niet vol van jezelf, maar vol van Gods Geest
werd jij zijn heiligdom,
de kelk die zich liet vullen.
Jij hebt het wonder diep in jou beleefd,
je lichaam werd een thuis voor God,
ruimte voor zijn volheid,
doorleefd van zijn oneindige menslievendheid.
Hij heeft jou groot gemaakt.
Maria,
jij die vol bent van genade,
help ons te verstaan wat dit betekent.
Neem alle zelfvoldaanheid van ons weg,
bevrijd ons uit onszelf zodat wij openstaan
voor leven naar Gods liefde droom.
Wij vragen je:
Maria, jij die vol bent van genade,
bid voor ons.
Maria, icoon van Gods liefde droom,
bid voor ons.

Weesgegroet - zuster Caritas Bestellen:

 www.muurkranten.be – YGB 18/2