Bestaat er een lift naar de hemel? – Theresia van LisieuxDe hele spirituele en mystieke rijkdom van de H. Thérèse in enkele lijnen samenvatten is onbegonnen werk. Maar centraal in haar spirituele boodschap staat wat ze zelf is gaan noemen ‘de kleine weg’.
Wanneer Thérèse het klooster binnen gaat heeft ze maar één verlangen: heilig worden. Maar al snel wordt ze geconfronteerd met haar eigen zwakheden en haar onvermogen om dit hoge ideaal te verwezenlijken.

Heiligheid lijkt ver buiten ons bereik te liggen. Heiligen lijken reuzen en wij dwergen. Kleine mensen moeten daarom de weg naar de hemel afleggen met kleine stappen langs een kleine weg.
Thérèse gebruikt het beeld van een lift. Daarmee geraak je op de snelste en eenvoudigste manier op een hogere plaats.

Bestaat er een lift naar de hemel? Ja, zegt Thérèse: “De lift, die mij tot in de hemel moet tillen zijn uw armen, o Jezus! Daarvoor hoef ik niet groter te worden, integendeel, ik moet klein blijven, ik moet steeds kleiner worden.
Inderdaad, hoe kleiner ik ben, hoe lichter ik weeg in de armen van Jezus en hoe eenvoudiger het voor Hem is om mij op te tillen naar de hemel.”
“Als ik het niet kan”, zo luidt Thérèse’s boodschap, “dan moet ik me in de armen van Jezus leggen en dan moet hij het doen voor mij”. Zo komt ze er toe te bidden in haar gebed van overgave: Ik” verlang er naar heilig te worden, maar ik voel mijn onvermogen aan. Ik vraag daarom, o mijn God, dat Gij zelf mijn heiligheid zou zijn!”
Thérèse leerde ons zo dat ‘heilig worden’ binnen ieders bereik legt.

Ik heb steeds verlangd om een heilige te worden.
Maar helaas, ik heb steeds geconstateerd, als ik mij vergeleek met de heiligen, dat er tussen hen en mij hetzelfde verschil bestaat als tussen een berg, waarvan de top zich verliest in de hemel, en het verborgen zandkorreltje dat vertrapt wordt onder de voeten van de voorbijgangers.
In plaats van daarover ontmoedigd te worden, zei ik bij mezelf: de goede God kan geen onvervulbare verlangens ingeven!
Ondanks mijn kleinheid mag ik dus toch verlangen naar heiligheid. Ik kan mezelf niet groter maken, dat is onmogelijk, ik moet mezelf verdragen met al mijn onvolmaaktheden.
Maar ik wil een manier vinden om naar de hemel te gaan langs EEN KLEINE WEG die heel kort en recht is, een heel nieuw weggetje.

Bron: Jongerlo – Website van de Norbertijnen van Tongerlo

Meer lezen over de h. Theresia van Lisieux?
– Ontdek haar biografie op de website van de Karmel
– Lees het volledige artikel op de website van Jongerlo