Blog

Christen in vraag gesteld
De Christen in vraag gesteld
 • Geplaatst op:  vrijdag, februari 21, 2020

Vroeger werd het geloof binnen de christelijke gemeenschap gedragen door de familie, de onmiddellijke omgeving en door de christelijke waarden die door elkeen erkend werden als referentie, zeker op het vlak van het recht. Nu wordt het christelijk erfgoed niet meer automatisch overgeleverd; men is geen christen meer omdat zijn ouders christenen waren. Jongeren willen nu zelf de waarden van het leven bepalen en verwerpen, of zijn sterk geneigd, de waarden die ze ontvingen vanuit familiale, sociale of kerkelijke traditie, te verwerpen. Dit is een uitdaging voor ons.

Lees meer


Schipbreukelingen
Verwelkom schipbreukelingen door ze van onmenselijkheid te redden
 • Geplaatst op:  vrijdag, februari 14, 2020

In z'n catechese tijdens de eerste algemene audiëntie van het nieuwe jaar sprak paus Franciscus over de schipbreuk van Paulus en het gastvrije Malta. Geliefde broeders en zusters, goedendag! Het boek van de Handelingen van de Apostelen vertelt in het laatste deel dat het Evangelie zijn reis niet alleen over land maar ook over zee voortzet. Het gebeurt op een schip dat Paulus als gevangene voert van Caesarea naar Rome (cf. Hnd 27,1-28,16), het hart van het keizerrijk. Zo gaat het woord van de verrezen Heer in vervulling: jullie zullen mijn getuigen zijn (…) tot het uiteinde van de aarde (Hnd 1,8). Leest het boek van de Handelingen van de Apostelen en jullie zullen zien hoe het Evangelie door de kracht van de Heilige Geest alle mensen bereikt en universeel wordt. Neem het. Lees het. Storm De zeereis gebeurt vanaf het begin in moeilijke omstandigheden. Het wordt een gevaarlijke onderneming. Paulus raadt aan de reis niet voort te zetten, maar de centurio schenkt hem geen vertrouwen en rekent op de stuurman en op de reder. De reis gaat voort. Maar er steekt een zodanig felle wind op dat de bemanning de controle verliest en het schip op drift laat gaan.

Lees meer


De Christen in de wereld, niet van de wereld
 • Geplaatst op:  vrijdag, februari 7, 2020

Elke christen moet leven vanuit een dubbele roeping: als kind van God moet hij Hem beminnen, Hem dienen en Hem doen beminnen, als kind van de mensen moet hij ingaan op alle eisen gesteld door authentieke solidariteit met de medemens. Wij moeten tegelijkertijd het eerste en het tweede gebod beleven, maar zonder de orde ervan om te keren. Wij moeten blijk geven van een dubbele loyauteit: een loyauteit zowel tegenover God als tegenover de mensen. Heel wat pastorale literatuur wees zonder ophouden op onze plicht aanwezig te zijn in de wereld. Maar omwille van een zekere 'eenzijdigheid', is nu een rechtzetting nodig, in de richting van evenwicht en complementariteit. Wanneer een ware stelling jaren lang herhaald wordt, dan kan ze vals klinken ten gevolge van haar eenzijdigheid. Elke tijd legt eigen accenten, als reactie tegen de leemtes en tekortkomingen van de vorige periode.

Lees meer


Wachtende hond
Wees waakzaam
 • Geplaatst op:  vrijdag, januari 31, 2020

ʺWees waakzaam!ʺ Deze oproep vind je vaak in de Bijbel. Je kunt hem opvatten als een waarschuwing voor onverschilligheid en gemakzucht. Vergeet in het drukke alledaagse leven God niet! Maak tijd vrij voor je relatie met Hem. Vergeet niet je naaste die je nodig heeft. Mis niet de kans om te leven met diepgang en betekenis. ʺSlaap lekker!ʺ Deze oproep vind je niet direct in de Bijbel. Maar achter sommige bijbelse verhalen en uitspraken kun je hem wel ontdekken. Niet alleen de waakzaamheid, ook de slaap kan een uiting van diep geloof zijn. Denk bijvoorbeeld aan Jezus die tijdens een storm in alle rust in een boot ligt te slapen. Hij vertrouwt op Zijn Vader en voelt zich geborgen in zijn hand.

Lees meer


Christen ben je niet alleen: anderen helpen
 • Geplaatst op:  zondag, januari 19, 2020

Jean-Noël Tilman, apotheker en CEO, hecht veel belang aan de menselijke kant en het behouden van de waarden van het familiebedrijf. Dat is meteen ook de reden waarom hij wilde samenwerken met Damiaanactie. En met succes: Tilman zamelde de voorbije 10 jaar € 350.000 in […]

Lees meer


Worden we kinderen van God?
 • Geplaatst op:  maandag, januari 6, 2020

Wij geven ons niet voldoende rekenschap van de draagwijdte van het ‘Fiat’ van Maria bij de menswording, als wij onze blik tezeer beperken tot het aardse aspect. Wij vergeten – of leggen onvoldoende de nadruk op – het hemelse aspect: de Zoon van God werd […]

Lees meer


Gebed voor de wereld van morgen
 • Geplaatst op:  vrijdag, december 27, 2019

Vader, de wereld van morgen boezemt ons schrik in. Wij hebben het geloof in onszelf verloren. Wij geloven niet meer in de eindeloze vooruitgang als waarborg voor ons geluk. Wij geloven niet meer in het heil van de mensheid door de wetenschap. Wij geloven niet […]

Lees meer


Kleiner worden om Jezus te ontmoeten
 • Geplaatst op:  zondag, december 22, 2019

Kleiner worden om Jezus te zien Bij het kersttafereel hoort ook Johannes de Doper. Je vindt hem in de hele adventsliturgie. En hoe kijkt hij naar Jezus? Hij heeft Hem kunnen zien en aanwijzen met de vinger: “Zie het Lam Gods” (Joh. 1, 36). Hij […]

Lees meer


De Bijbel … een gewoon leesboek?
 • Geplaatst op:  maandag, december 16, 2019

De 'sterke tijden' zijn een uitnodiging tot geestelijke verdieping, tot invraagstelling en aandacht voor de manier waarop we in het leven staan of zouden willen staan. Daartoe hebben we voedsel nodig waarbij de Bijbel de bron bij uitstek is. Vaak voelen we ons niet op ons gemak om met de lezing van de Schrift van start te gaan. In deze korte passage geven Mgr. Liesen en Kardinaal De Kesel een mooie inleiding over het lezen van de Bijbel en de evangelies en hoe we het Woord op een actieve wijze een plaats kunnen geven in ons dagelijkse leven.

Lees meer


De Zelfgave – Felix de Boeck
 • Geplaatst op:  maandag, december 9, 2019

Felix De Boeck (1898-1995) schilderde in principe elke zondag. Elke zondag een nieuw schilderij. Schilderen op zondag had twee redenen. Eerst en vooral was Felix boer! Elke weekdag was immers een werkdag op zijn klein boerderijtje. Maar er was een veel diepere reden die Felix […]

Lees meer


Kiezen voor het leven of voor de dood?
 • Geplaatst op:  woensdag, december 4, 2019

Deze blog reikt thema's aan die heel actueel zijn in de politiek maar die belangrijke ethische vragen en zelfs ons christelijk geloof aangaan.

Lees meer


Een tijd van hoop en verwachting
 • Geplaatst op:  donderdag, november 28, 2019

De advent is een tijd van hoop en verwachting, van uitzien naar wat nog komen moet. De Kerk zegt dat het belangrijkste niet voorbij is. Het ligt niet achter ons maar voor ons, het moet nog komen. Zeker, Jezus heeft voor ons geleefd, Hij heeft […]

Lees meer


Bij het feest van Christus Koning
 • Geplaatst op:  zaterdag, november 23, 2019

Op deze laatste zondag van het liturgisch jaar onthult de liturgie de diepe zin van alles wat we meemaken. Langzaam maar zeker groeit het Rijk Gods tot zijn volle wasdom. We zijn op weg naar de uiteindelijke verheerlijking van Jezus Christus die het Hoofd is […]

Lees meer


Elk jaar verliezen tienduizenden landgenoten hun wederhelft
 • Geplaatst op:  zaterdag, november 16, 2019

In 2017 verloren 40.221 landgenoten hun echtgeno(ot(e). Ruim twee derde was vrouw en gemiddeld waren de koppels 48 jaar getrouwd. Net zo goed echter moesten 63 twintigers, 353 dertigers, 1.139 veertigers en 3.377 vijftigers vroegtijdig afscheid nemen van hun man of vrouw, en dan was partnerverlies bij niet-gehuwde samenwonenden nog niet opgenomen. Kerk & Leven polste naar de realiteit achter de cijfers, van administratieve rompslomp tot levenslang gemis.

Lees meer


Uw hand in mijn hand
 • Geplaatst op:  dinsdag, november 5, 2019

Vanuit het Evangelie willen de bisschoppen oriëntaties aanreiken aan de velen die ouderen en zieken nabij zijn, in het bijzonder de pastoraal werkenden. Vanuit de Bijbelse traditie is er de basisovertuiging dat niemand in de steek mag worden gelaten. Voor elke mens is er één zekerheid nl. dat aan ons aardse bestaan ooit een einde kent. Zo is de pastorale zorg bij het begeleiden naar dàt einde, er een van een luisterende en inlevende aanwezigheid.

Lees meer


De heiligen ons voorgegaan – Midden in het leven
 • Geplaatst op:  dinsdag, oktober 29, 2019

De heiligen ons voorgegaan 1 november – AllerheiligenAlmachtige, eeuwige God, vandaag gedenken wij in één feest alle heiligen, gekend of ongekend. Ze hebben in U geloofd en bij leven en sterven hun menselijke hart aan uw goddelijke liefde toevertrouwd. Met hen en met U zijn […]

Lees meer


Alle dagen Pinksteren
 • Geplaatst op:  maandag, oktober 21, 2019

Als de kerk van betekenis wil zijn, moet ze alle dagen Pinksteren vieren. Dat lijkt vreemd, want Pinksteren vieren we normaal gezien op de zevende zondag na Pasen. Uiteraard is dat de dag waarop de officiële feestdag valt. Toch blijf ik erbij dat het volgens de christelijke logica altijd Pinksteren zou moeten zijn. Daar hoort een woordje uitleg bij...

Lees meer


Ook voor jou?
 • Geplaatst op:  maandag, oktober 14, 2019

In zijn apostolische exhortatie "Gaudete et Exultate", (maart 2018), stelt paus Franciscus voor om dieper in te gaan op onze roeping naar heiligheid, een roeping vanuit ons doopsel. Daartoe reikt hij ons enkele heel concrete pistes aan.

Lees meerZoeken Onze selectie van de maand

Blijf op de hoogte en schrijf u in!


Uw naam en emailadres worden opgeslagen in MailChuimp zodat wij u verder op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en initiatieven. U heeft recht op inzage, aanpassing en schrapping van deze bewaarde gegevens.
Top