Blog

Het leven na de dood. Hoezo? – Kard. Danneels
 • Geplaatst op:  woensdag, oktober 31, 2018

Verder zien … Plots is de zomer weg. Waar zijn de zonnige dagen en de warme zomerwind gebleven? Waar is de tuin, getooid als een besloten hof met bloemen en met fruit; je hoeft niet eens ver te kijken, tot vlak vooraan is alles groen. […]

Lees meer


Brief aan een niet-gelovige – Koning Boudewijn
 • Geplaatst op:  donderdag, september 27, 2018

Waarom ik geloof De Koning was geen man van de theorie; hij beleefde zijn geloof met de logica van het leven. Onder zijn brieven is er een uit 1984 die hij mij eens gegeven heeft, en die eenvoudig vertelt waarom hij gelooft. Die brief is […]

Lees meer


Geroepen om te getuigen – Kardinaal Suenens
 • Geplaatst op:  donderdag, juli 12, 2018

Niet iedereen is geroepen om een evangelist te zijn, maar iedereen is geroepen om een persoonlijk getuigenis te geven, dit is: om ‘rekenschap te geven van de hoop die in hem leeft’, zoals de heilige Petrus het vroeg. En dat getuigenis komt voort uit het […]

Lees meer


Een cultuur van barmhartigheid – Paus Franciscus
 • Geplaatst op:  zaterdag, juni 30, 2018

Vooreerst zijn we geroepen om de barmhartigheid te vieren. Hoeveel rijkdom is er niet aanwezig in het gebed van de Kerk wanneer zij God als barmhartige Vader aanroept! In de liturgie wordt barmhartigheid niet alleen verschillende keren afgesmeekt, maar ze wordt ook werkelijk ontvangen en […]

Lees meer


Pinkstermaandag wordt Mariafeest!
 • Geplaatst op:  woensdag, mei 16, 2018

Tweede pinksterdag wordt Mariafeestdag Op initiatief van paus Franciscus wordt de feestdag van Maria Moeder van de Kerk op de pinkstermaandag verplicht ingevoerd op de liturgische kalender. De katholieke Kerk krijgt op tweede pinksterdag een nieuwe Mariafeest. Paus Franciscus heeft het feest van Onze-Lieve-Vrouw Moeder van de Kerk officieel […]

Lees meer


De charismatische Vernieuwing – kardinaal Suenens
 • Geplaatst op:  woensdag, mei 16, 2018

De charismatische Vernieuwing Tijdens mijn bezoeken aan de Verenigde Staten hoorde ik spreken over een opvallen­de godsdienstige opleving. Deze zogenaamde ‘pinksterbeweging’ was ont­staan in het begin van deze eeuw. Daarna was ze ­lang­zaam doorgedrongen binnen de traditi­onele pro­testantse Kerken. In 1967 manifes­teerde zij zich ook […]

Lees meer


Wat is een christen?
 • Geplaatst op:  donderdag, april 19, 2018

De titel van deze blog lijkt een eenvoudige vraag te zijn – ‘Wat is een christen?’ – toch blijven we in veel situaties het antwoord schuldig. Aan de hand van enkele citaten van kardinaal Suenens proberen we een antwoord te vinden op deze vraag. Iemand […]

Lees meer


Op weg naar Pasen…
 • Geplaatst op:  woensdag, maart 14, 2018

De verkondiging van het evangelie is maar mogelijk vanuit een spirituele verdieping. Op vraag van de FIAT-Vereniging schreef kardinaal Danneels enkele toegankelijke boekjes die nauw aansluiten op de thematiek van de Veertigdagentijd, de Goede Week en Pasen. We stellen er graag enkele voor:   Goede […]

Lees meer


Vastenbrief van Paus Franciscus
 • Geplaatst op:  woensdag, februari 14, 2018

Geliefde broeders en zusters, Het Pasen van de Heer nadert weer! Om ons hierop voor te bereiden biedt de Voorzienigheid van God ons de Veertigdagentijd aan, “het sacramentele teken van onze bekering”. De Veertigdagentijd verkondigt en verwezenlijkt de mogelijkheid om naar de Heer terug te […]

Lees meer


“Zie daar uw moeder, een uitnodiging”
 • Geplaatst op:  maandag, januari 1, 2018

Door Abt Frederik Testaert O.Praem. Maria, moeder van Jezus, moeder van Gods Zoon, moeder Gods, het goddelijk moederschap van Maria, dat vieren wij vandaag. Maria is echter ook onze moeder, de uwe en de mijne. Stervend aan het kruis, zei Jezus tegen “de leerling die […]

Lees meer


Herken jij Jezus? – Adventsbrief
 • Geplaatst op:  donderdag, december 7, 2017

Stel je voor dat Jezus landt op Zaventem en dat je Hem moet afhalen. Hoe herken je Hem? En Hij jou? Lees de adventsbrief van bisschop Johan Bonny. In de aankomsthal in de luchthaven in Zaventem wachten altijd mensen met een bordje in de hand. […]

Lees meer


Het Onze Vader bidden
 • Geplaatst op:  vrijdag, december 1, 2017

Het Onze Vader bidden Vol hoop en verwachting Het Onze Vader kijkt vol hoop en verwachting voor zich uit. Het zegt wat we verlangen en wat we mogen hopen. Dat past niet in wat we spontaan over bidden denken: bidden is voor ons vaak de […]

Lees meer


In woord en daad
 • Geplaatst op:  donderdag, november 23, 2017

Voorwoord door Prof. Em. Jan Van der Veken “Zie vanaf nu zullen alle geslachten mij zalig prijzen” (Lc. 2,48b). Deze woorden zijn zeker in vervulling gegaan. Maria heeft in de gebeden van de opeenvolgende geslachten steeds een belangrijke plaats ingenomen. Soms lag de nadruk op […]

Lees meer


“Koning Boudewijn, het geheim van een leven”
 • Geplaatst op:  vrijdag, november 10, 2017

Door Kardinaal Suenens Het geheim van het leven van Koning Boudewijn moet niet ver gezocht worden: het is gelegen in de diepte van zijn geestelijke bezieling. Voor alle duidelijkheid: in zijn verbondenheid met God, die hij als christen beleefde, dag in dag uit, en die […]

Lees meer


Wat is een heilige?
 • Geplaatst op:  dinsdag, november 7, 2017

Wat is een heilige? Door Kardinaal Danneels Het feest van Allerheiligen staat weer voor de deur, maar zo een heilige, wat moeten we ons daarbij voorstellen? We laten Kardinaal Danneels aan het woord … Wegwijzers die ons tonen hoe het moet Je kunt op twee […]

Lees meer


Kijken naar de overkant – Allerheiligen en Allerzielen
 • Geplaatst op:  vrijdag, oktober 27, 2017

Allerheiligen en Allerzielen zijn de feesten van de ‘overkant’, dagen om naar de hemel te kijken en naar de doden. En de natuur vraagt mee met de Kerk: “Kijk naar de overkant. Er is meer te zien dan je denkt. Ik ben meer dan wat […]

Lees meer


Wetenschap en de Kerk: vrienden of rivalen?
 • Geplaatst op:  donderdag, oktober 26, 2017

Iedereen heeft al gehoord van het vermeende conflict tussen wetenschap en religie. Toch is dit conflict niet veel meer dan een populaire mythe. Zijn het twee totaal verschillende manieren om naar de wereld te kijken? Zeker. Zijn ze daarom onverzoenbaar? Natuurlijk niet. Een historicus kijkt […]

Lees meer


Een geschenk voor Maria’s moederdag?
 • Geplaatst op:  maandag, oktober 16, 2017

Een geschenk voor moederdag Veronica O’Brien, stichtster van de FIAT-Vereniging, was meer dan 50 jaar nauw medewerkster van Kardinaal Suenens. De Kardinaal schreef trouwens het boek “Gods Onvoorziene Wegen” over het leven van Veronica. Daarin lezen we wat 30 jaar geleden gebeurde op 7 september, […]

Lees meerTop