Blog

Stille Zaterdag
 • Geplaatst op:  zaterdag, april 20, 2019

Notre Dame de la Garde – Marseille

Lees meer


Goede Vrijdag
 • Geplaatst op:  vrijdag, april 19, 2019

“Hun spot heeft mijn hart gebroken, ik kom er niet overheen: Wie leeft met mij mee? Geen mens. Wie troost mij? Niemand is te vinden. Ze mengen vergif in mijn eten, ze geven mij zure wijn voor de dorst” (Ps. 69, 21-22) De kring is […]

Lees meer


Aan uw tafel – Witte Donderdag
 • Geplaatst op:  donderdag, april 18, 2019

Laat me aanzitten, Heer en wil me sterken aan uw tafel, mij, kreupele en blinde bedelaar. De welgevoede rijken blijven weg, zelfgenoegzaam, trots en ongenaakbaar als ze zijn. Als een bedelaar zit ik aan nu U mij nodigt. U: de Rijke, om mijnentwil arm geworden […]

Lees meer


Homilie bij de Uitvaart van kardinaal Danneels
 • Geplaatst op:  donderdag, april 11, 2019

Goede vrienden. Het was in de laatste dagen van 1977 dat kardinaal Danneels in Antwerpen tot bisschop werd gewijd. Het was de derde zondag van de advent. Enkele dagen later was het Kerstmis. In de liturgie wordt dan gelezen uit de Brief van Paulus aan Titus over Gods goedheid en menslievendheid. Het is die lezing die we zopas gehoord hebben. Uit die lezing koos kardinaal Danneels zijn bisschopsleuze: Apparuit humanitas Dei nostri, verschenen is de goedheid en de mensenliefde van God. Die enkele woorden leiden ons binnen in het hart van het evangelie. En ze laten ons ook zien hoe de Kardinaal zijn roeping als priester en als bisschop heeft beleefd, al die jaren lang.

Lees meer


“Ik ga ergens anders naartoe.”
 • Geplaatst op:  woensdag, maart 27, 2019

Je ziet het wel vaker bij mensen die lijden: de rollen worden omgekeerd en zij troosten hun omgeving in plaats van dat hun omgeving hen troost. Net zo bij Anne Van der Linden die ondanks de onwezenlijke situatie waarin ze zich bevindt – een jonge […]

Lees meer


Een nieuwe tijdsgeest
 • Geplaatst op:  donderdag, maart 14, 2019

Christen zijn vandaag, is niet meer zo vanzelfsprekend. Inderdaad, gelovig in het leven staan, wordt al te gemakkelijk als iets van vroeger, als ouderwets bestempeld. Moderne wetenschap worden maar al te dikwijls tegenover mekaar geplaatst …. Een dertigtal jaren geleden schreef Herman Van Rompuy  (Voorzitter […]

Lees meer


Bestemd voor het geluk…
 • Geplaatst op:  donderdag, maart 7, 2019

Om gelukkig te worden heeft de mens medemensen nodig. Hij is aangewezen op vriendschap en liefde. Zijn relaties maken die mens tot wie hij is. De persoonlijke relaties van iemand zijn daarom zijn grootse rijkdom. Het geluk van die mens bestaat veeleer in het besef […]

Lees meer


De aarde ons gemeenschappelijk huis
 • Geplaatst op:  vrijdag, maart 1, 2019

In ons land kwam de laatste maanden een sterke milieubeweging van de grond. Studenten, jongeren, grootouders, een massa bezorgde mensen kwamen de straat op. De Kerk bleef daarbij niet aan de zijlijn. Sedert jaren is er al in het “Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede” (NRV) de […]

Lees meer


Veertig dagen …
 • Geplaatst op:  donderdag, februari 28, 2019

In het tijdschrift "De Maagd der Armen" van het heiligdom van Banneux, las ik een artikel van de rector pr. Leo Palm "Waarom de Veertigdagentijd?" Het artikel begint met de vraag "Zijn zo'n sterke tijden als Advent en Vasten wel nodig? We moeten toch het hele jaar christen zijn, of niet? " Hoe kunnen wij de komende Veertigdagentijd beleven in de context van de steeds groter wordende armoede in onze samenleving, het onthaal van de vluchtelingen, het klimaat- en de milieuproblematiek?

Lees meer


Als je leven een draaikolk wordt …
 • Geplaatst op:  donderdag, februari 14, 2019

Ieder van ons wordt ermee geconfronteerd, hetzij persoonlijk, in het gezin, of in onze vrienden- en kennissenkring. Je wordt overvraagd! Je voelt zelf aan dat je niet meer tot rust kan komen en ook niet meer kunt genieten van een uitstap, van een ontmoeting, een film, enz. Je ziet ook dat het zo niet kan blijven doorgaan; de druk die je jezelf oplegt of die anderen je opleggen doet je altijd weer verder hollen …

Lees meerOp 9 oktober ll. stond in ‘La Libre Belgique’ een artikel van pr. Philippe Mawet ‘De Kerki s ziek … genees ze!’ (L'Église est malade … Guéris-la!’). We worden er uitgenodigd (…) "om ondanks de crisis – die we trouwens niet mogen ontkennen - ons toch niet laten verhinderen om de schoonheid te ontwaren van wat mensen op plaatselijk en universeel niveau beleven en ook de zovele hoopvolle tekenen van nieuwe leven te zien die zowat overal bloeien. (…) Zeker, ‘Een boom die omvalt, maakt altijd meer lawaai dans het groeien van het bos'. Terzelfdertijd moeten we - in alle eenvoud en grote nederigheid - de werkelijkheid durven onder ogen zien". In zijn inleiding zegt pr. Mawet terecht "dat de Kerk geen doel op zich is! Maar toch blijft zij, tot in de kern van deze crisis, een bevoorrechte weg om aan het christelijk leven ruggengraat en bakens te geven".

Lees meer


Maria sport mee…
 • Geplaatst op:  maandag, februari 4, 2019

Beste vrienden van FIAT, Een getatoeëerde rozenkrans op de arm, een kruisteken bij het betreden van het sportveld of de armen naar de hemel gericht na een succesvol schot op doel, kortom beelden bij een mooi spelletje voetbal die bevreemdend kunnen overkomen en die zeker nu niet meer uitzonderlijk zijn. Op het eerste zicht lijken sport en religie misschien een eigenaardige combinatie, maar – zo getuigt de lichaamsexpressie van sommige spelers – voor vele atleten is het eerder vanzelfsprekend. Zo getuigden verschillende spelers in het verleden reeds van hun geloof die de uitdrukking ervan ruimschoots overtreft.

Lees meer


In woord en daad
 • Geplaatst op:  zondag, januari 27, 2019

Goede vrienden van FIAT, Als we het taalgebruik sommige politici zien en horen, mogen we toch wel bezorgd zijn, o.a. voor zoveel brutaliteit. Het zelfde geldt voor tal van andere domeinen zoals bij voorbeeld in de sport. De media leggen een gebrek aan eerlijkheid bloot; […]

Lees meer


Waauw, meer dan de helft van de Belgen noemt zich katholiek …
 • Geplaatst op:  dinsdag, januari 22, 2019

Beste vrienden van FIAT, Sinds haar bestaan zijn er in de Kerk altijd weer en wereldwijd vanuit het Evangelie nieuwe en mooie initiatieven gegroeid; sommige belangrijk, maar dikwijls klein en meestal onzichtbaar buiten de onmiddellijke omgeving. Uit een studie op initiatief van de Belgische bisschoppen […]

Lees meer


Het leven na de dood. Hoezo? – Kard. Danneels
 • Geplaatst op:  woensdag, oktober 31, 2018

Verder zien … Plots is de zomer weg. Waar zijn de zonnige dagen en de warme zomerwind gebleven? Waar is de tuin, getooid als een besloten hof met bloemen en met fruit; je hoeft niet eens ver te kijken, tot vlak vooraan is alles groen. […]

Lees meer


Brief aan een niet-gelovige – Koning Boudewijn
 • Geplaatst op:  donderdag, september 27, 2018

Waarom ik geloof De Koning was geen man van de theorie; hij beleefde zijn geloof met de logica van het leven. Onder zijn brieven is er een uit 1984 die hij mij eens gegeven heeft, en die eenvoudig vertelt waarom hij gelooft. Die brief is […]

Lees meer


Geroepen om te getuigen – Kardinaal Suenens
 • Geplaatst op:  donderdag, juli 12, 2018

Niet iedereen is geroepen om een evangelist te zijn, maar iedereen is geroepen om een persoonlijk getuigenis te geven, dit is: om ‘rekenschap te geven van de hoop die in hem leeft’, zoals de heilige Petrus het vroeg. En dat getuigenis komt voort uit het […]

Lees meer


Een cultuur van barmhartigheid – Paus Franciscus
 • Geplaatst op:  zaterdag, juni 30, 2018

Vooreerst zijn we geroepen om de barmhartigheid te vieren. Hoeveel rijkdom is er niet aanwezig in het gebed van de Kerk wanneer zij God als barmhartige Vader aanroept! In de liturgie wordt barmhartigheid niet alleen verschillende keren afgesmeekt, maar ze wordt ook werkelijk ontvangen en […]

Lees meerZoeken Onze selectie van de maand

Blijf op de hoogte en registreer u!


Your information will be stored in MailChimp and we will use it to be in touch with you and to provide updates by email. Contact us to modify, limit, delete or access your information.
Top