Blog


Iedereen heeft het vandaag de dag over de inflatie van het woord. We praten maar. Heel de planeet spuwt woorden als een nooit slapende vulkaan. En alles ligt bedekt met de as van dode woorden.

Lees meer


Te gast bij Marta en Maria
Te gast bij Marta en Maria (Lc. 10, 38-42)
 • Geplaatst op:  zondag, augustus 16, 2020

Jezus wordt tijdens zijns laatste reis naar Jeruzalem gastvrij ontvangen bij Marta en Maria. Het is een bekend verhaal dat ook herkenbaar is voor ons. Bij ons dringt er zich ook een hele resem vragen op wanneer we bezoek ontvangen. Wat zullen we aanbieden om te eten en te drinken? Hebben we voldoende in huis? Waar zullen we de gasten ontvangen? Laten we even proberen om Maria en Marta uit de keukensfeer te halen om te ontdekken wat Lucas ons wil zeggen. Het verhaal van de ontvangst bij Marta en Maria volgt meteen op de parabel van de barmhartige Samaritaan. Het maakt deel uit van een geheel over leerling van Jezus worden. Daarin gaat het over de onthechting, over deelgenoot worden van Jezus' werk, over de liefde tot God en tot de naaste en over het gebed. Binnen dit deel van het evangelie leren we dat we naastenliefde niet kunnen losmaken van Godsliefde en de stroom niet kunnen afsnijden van de bron die hem voedt.

Lees meer


God dienen na de coronapandemie
Hoe God dienen na de coronapandemie?
 • Geplaatst op:  zondag, juli 12, 2020

Nemen we na de pandemie onze rituelen weer op of gaan we elkaar wereldwijd helpen vanuit het besef van onze kwetsbaarheid? De maatregelen om ons te beveiligen tegen de coronapandemie vragen ons om ons zoveel mogelijk thuis ‘op te sluiten’ en afstand te houden van anderen. Zo konden we geen Pasen vieren zoals voorgeschreven, en kunnen we nu al weken lang niet deelnemen aan de eucharistie die toch het hoogtepunt en de bron is van het christelijke leven[1]. Dit gemis aan de mogelijkheid om onze centrale christelijke rituelen te beleven, doet denken aan de ballingschap van de Joden in Babylon die er de Heer niet meer konden dienen met de voorgeschreven offers in de verwoeste tempel van Jeruzalem. De profeten legden dit destijds uit als straf omdat ze de Heer niet hebben gediend volgens zijn Woord en nalieten zijn Wil te doen.

Lees meer


Ode aan de schepping
Ode aan de schepping
 • Geplaatst op:  zondag, juli 5, 2020

Totdat Gij komt op een dag als vandaag bewaren de bergen hun verhalen, bloeien de bomen met heilige reserve, oefenen vogels feestliederen tegen het wolkentapijt, is water rusteloos op weg van bron tot bron, zingen mensen van geliefden. Om klaagzangen te vergeten vertellen zijn elkaar hun dromen. Samen zijn ze bijna te geloven. Als Gij komt op een dag als vandaag vindt Gij misschien uw aarde klaar, is uw woord vrede voorgoed toegevoegd aan onze taal. Dit is uw hoop, dit is de onze van een dag als vandaag tot een dag van morgen.

Lees meer


Jesus Christ communiqué par l'Esprit Saint
Jezus Christus, meegedeeld door de heilige Geest
 • Geplaatst op:  zondag, juni 28, 2020

"God heeft geen andere stem,  handen of voeten dan de uwe  om het Evangelie in de wereld uit dragen." - Frank Duff

Lees meer


Querida Amazonia - Paus Franciscusrancis
Querida Amazonia
 • Geplaatst op:  zondag, juni 21, 2020

Op 2 februari 2020 publiceerde paus Franciscus Querida Amazonia, een post-synodale exhortatie als opvolging van de bisschoppensynode over het Amazonegebied. Die synode ging door in Rome van 6 tot 27 oktober 2019. Er ging opnieuw een lang en intens proces van voorbereiding aan vooraf, zeker in de negen betrokken landen: Brazilië, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela en Frans-Guyana.

Lees meer


Het evangelie verkondigen
Het Evangelie verkondigen in onze tijd
 • Geplaatst op:  zondag, juni 14, 2020

Op hun jaarlijkse studiedagen hebben de bisschoppen van België dit keer gefocust op de vraag wat belangrijk is voor de Kerk om vandaag te kunnen evangeliseren. Ze over-legden hierover afgelopen maandag en dinsdag 27 en 28 januari in de norbertijnenab-dij van Grimbergen. De inleidingen werden verzorgd door de hoogleraren Christoph Theobald en Guido Vanheeswijck. We geven hier een samenvatting van hun boeiende lezingen.

Lees meer


De Geest de ruimte geven
Als de Geest de ruimte krijgt
 • Geplaatst op:  zondag, juni 7, 2020

Vaak heb ik gedacht, en hopelijk ook velen onder u: wat is het jammer dat ik er niet bij was op de eerste Pinksterdag. We hebben daar iets gemist. En toch zou ik zeggen: eigenlijk hebben we niets gemist, want de heilige Geest maakt het mogelijk in de Kerk en in het christelijk leven, ook vandaag, de mysteries uit het leven van onze Heer te beleven. Pinksteren is helemaal overgegaan in de Kerk en de sacramenten. Wij missen dus niets. Waren we op eerste Pinksterdag aanwezig geweest, we zouden niet anders, niet beter, niet enthousiaster geweest zijn dan nu, want de eerste Pinksterdag was een gebeuren in geloof. We hoeven dus niet te zeggen: jammer dat ik er niet bij was - want we zijn er bij, vandaag.

Lees meer


Veranderingen in de Kerk
Veranderingen in de Kerk
 • Geplaatst op:  zondag, mei 31, 2020

Hoe kijken we vandaag naar de Kerk? Het is sterker dan onszelf: we zien vooral wat er niet meer is. Of we zoeken wat 'nog' bestaat en proberen dat zo lang en zo goed mogelijk in stand te houden. Doen we daarmee recht aan de zending van de Kerk? Misschien moeten we de vraag durven omkeren. Wat wil God ons zeggen door de veranderingen die wij meemaken in Kerk en samenleving? Welke nieuwe kansen legt Hij open, niet bij de buren maar juist bij ons? Waartoe daagt Hij ons vandaag uit, als wij zijn leerlingen willen zijn?

Lees meer


Olie die de motor doet draaien
 • Geplaatst op:  vrijdag, mei 22, 2020

Je kan geen krant openslaan of je treft artikels en beschouwingen aan over té hoge werkdruk en de vele burn-outs. Gegarandeerd krijg je er ook een reeks tips bij hoe je daar best mee omgaat of hoe je ze kan voorkomen of bestrijden. Ook binnen de pastorale context ligt deze bedreiging voortdurend op de loer. Werken in de pastoraal is in de huidige tijd geen simpele opdracht. Hooggespannen verwachtingen en complexe taken vragen een grote draagkracht, flexibiliteit, integriteit en diepgang van de pastor. Een jonge pastoor verwoordde het letterlijk als volgt: “Soms heb ik het gevoel dat ik superman moet zijn, ik moet in alles goed zijn.” De belangrijke vraag hierbij is: hoe blijft een pastor staande binnen die veelheid aan uitdagingen en verwachtingen? Waar wordt zijn/haar draagkracht gevoed? Wie zorgt voor de pastor? Hoog tijd om even te kijken hoe het staat met de zelfzorg van de pastor.

Lees meer


Evangelisatie
Evangelisatie… voor een betere wereld!!!
 • Geplaatst op:  vrijdag, mei 15, 2020

De situatie van de godsdienst en het christendom in onze samenleving is eigenlijk fundamenteel verschillend geworden. De Kerk heeft in de loop van haar geschiedenis andere periodes van grote uitdagingen en crisissen gekend. Maar, deze uitdaging is nieuw: de confrontatie met niet alleen een andere religieuze traditie, maar met een cultuur die zegt dat de godsdienst tot het privaat leven van de burgers behoort en niet tot het maatschappelijk leven, of het maatschappelijk debat. Dat betekent uiteraard een enorme uitdaging voor de Kerk. Het is immers de zin zelf van haar zending die in vraag wordt gesteld.

Lees meer


verwondering
Verwondering
 • Geplaatst op:  vrijdag, mei 8, 2020

‘Uw wonderdaden zal ik altijd verkondigen,’ zingen de psalmen. Hoe komt het dan dat niet zoveel mensen Gods daden zien en zich erover verwonderen? Er lopen zoveel ‘goede’ mensen rond op de planeet, die niets merken van die wonderdaden Gods. Of nauwelijks. En zeker niet genoeg om ervoor te danken of om ze aan anderen te verkondigen. Hoe komt het dat christenen ze wel zien en er niet over kunnen zwijgen?

Lees meer


Bezinning bij het Weesgegroet
 • Geplaatst op:  vrijdag, mei 1, 2020

Woorden, eenvoudig, eeuwenlange toevlucht voor mensen in nood en pijn, in vreugde en geluk. Goudmijn van wijsheid en troost, vindplaats van beschutting en weg naar God in geloof dat uitmondt in een lofzang, in hoop die reikhalst naar Gods zegening, in liefde die sterker is dan de dood. Zij toont ons die weg, zo oud en zo nieuw. Zij heet Maria. Wij groeten haar.

Lees meer


Leren liefhebben
Leren liefhebben
 • Geplaatst op:  vrijdag, april 24, 2020

Wij zijn hier op aarde om te leren liefhebben in de school van Jezus. Leren liefhebben is heel simpel: het gaat om leren gratis geven en leren gratis ontvangen. En toch valt dit simpele iets ons vreselijk moeilijk, wij die door de zonde ingewikkeld geworden zijn.

Lees meer


Zachtmoedigheid
Zachtmoedigheid
 • Geplaatst op:  vrijdag, april 17, 2020

Mensen willen geweld altijd weer doen keren met nieuw geweld. Pas dan komt alles weer in balans, zo denken ze. Dan komt er weer evenwicht en vrede. Alles kan weer opnieuw beginnen. Inderdaad: de wedstrijd begint opnieuw. Die van nieuw geweld. Want geweld brengt nooit tot rust: het provoceert tot meer.

Lees meer


U in ons midden
U in ons midden
 • Geplaatst op:  vrijdag, april 10, 2020

Heer, Gij ziet hoe wij ontsteld zijn, vragend aan elkaar: Zijn de dingen die gemeld zijn werkelijk waar? Wat houdt ons de nacht verborgen? Wat is U geschied? Toen wij zochten in de morgen, vonden wij niet Deed begoocheling ons menen: De aarde heeft gebeefd En een engel, ons verschenen, zegt dat U leeft? Deed herinnering de vrouwen horen met het oor, Wat hun ogen wilden schouwen: U gaat ons voor? Heer, ’t is ons zo vreemd te moede. Kom nu tot ons in. Keer het alles nu ten goede. Toon ons de zin!

Lees meer


Lijden van Christus
Dank Heer dat u niet gevlucht bent voor het lijden
 • Geplaatst op:  vrijdag, april 3, 2020

Heer, laat het nooit aan ons gebeuren dat wij U verraden, dat wij U verloochenen… Vergeef ons nu al elk onverhoeds moment waarop wij U vergeten. Maar hebt U ons ook niet getoond toen U Jeruzalem binnenreed op een ezel, toen U het brood brak met uw vrienden en tranen schreide in Getsemane, dat U één bent met hen die klein en nederig zijn, met hen die gebroken worden en tranen van onmacht huilen? Geef ons dan de moed en een mateloze liefde om ook deze mensen niet te verraden of te verloochenen voor dertig zilverlingen…

Lees meer


Bid in de geest
Bid in de Geest
 • Geplaatst op:  vrijdag, maart 27, 2020

‘Wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden’ (Rom 8,26). Deze kernachtige uitspraak van Paulus is niet bedoeld om ons te ontmoedigen. Zij wil alleen van meet af aan onze aandacht vestigen op een concrete ervaring waarmee iedereen die zich aan gebed wil wijden, vroeg of laat geconfronteerd zal worden: hoe groot ook zijn honger is naar gebed, hij is er niet toe in staat. De meest edelmoedige pogingen, de meest geraffineerde methodes schieten vrij vlug te kort. Dat wij uit onszelf van bidden zo weinig weten is op de eerste plaats te wijten aan het feit dat gebed, in de diepste betekenis van het woord, geen mensenwerk is. Ook al blijft het waar dat wij van bidden zo weinig weet hebben, toch is het niet minder zeker dat het gebed in elke gelovige reeds lang gegeven is. Alvorens wij het kunnen vermoeden, lang voor wij onze eerste pogingen tot bewust bidden zullen wagen, is het gebed reeds diep in ons bezig. Wij zijn op voorhand aan het bidden, onbewust en ongeweten.

Lees meerZoeken Onze selectie van de maand

Blijf op de hoogte en schrijf u in!


Uw naam en emailadres worden opgeslagen in MailChuimp zodat wij u verder op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en initiatieven. U heeft recht op inzage, aanpassing en schrapping van deze bewaarde gegevens.
Top