• Ja zeggen aan God?

  Ja zeggen aan God?

Uit onze blog

Een geschenk voor Maria's moederdag? - Cecile en Roger Matthys
 • Geplaatst op:  maandag, oktober 16, 2017


Een geschenk voor moederdag Veronica O’Brien, stichtster van de FIAT-Vereniging, was meer dan 50 jaar nauw medewerkster van Kardinaal Suenens. De Kardinaal schreef trouwens het boek “Gods Onvoorziene Wegen” over het leven van Veronica. Daarin lezen we wat 30 jaar geleden gebeurde op 7 september, […]

Lees verder
De Geest schept in ons een nieuw hart - Paus Franciscus
 • Geplaatst op:  woensdag, oktober 11, 2017


De Geest is het paasgeschenk bij uitstek. Hij is een scheppende Geest die altijd weer vernieuwt. Vandaag zullen we een blik werpen op twee van die ‘nieuwe geschenken’: eerst kijken we hoe de Geest van ons een nieuw volk maakt en op welke manier hij […]

Lees verder

In die tijd wees Jezus tweeënzeventig leerlingen aan en zond hen twee voor twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen, waarheen Hijzelf van plan was te gaan. Hij sprak tot hen: 'De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven. Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel; en groet niemand onderweg. Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet, geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij.

Lc. 10, 1-9
Christen in woord en daad

De FIAT-Vereniging spoort christenen aan om vanuit het Evangelie tezamen een weg naar innerlijk geluk te vinden via een kleine leefregel. Deze regel van gebed, viering en samenkomen, helpt ons groeien als christen in betrokkenheid onze de medemens.

Lees meer

Gezin als bouwsteen

Het gezin vormt de basiscel van de Kerk en van een evenwichtige maatschappij. Essentieel voor een spirituele beleving is het samen bidden als gezin, respect voor anderen en zorg voor de medemens.

Lees meer

Gemeenschappelijke beleving

We nodigen elke christen uit om anderen te laten delen in de spirituele beleving van de Heilige Geest. Het Evangelie beleven vanuit het leven in de Geest betekent onze boodschap doorgeven. Zo kan iedereen met het hele gezin of in groepsverband zijn weg vinden.

Lees meer

Ook vandaag nog wordt Jezus geboren uit Maria en de heilige Geest (Kardinaal Suenens)

Het leven in de Geest

De 'uitstorting van de heilige Geest' is geen feit uit een ver verleden. Door de kracht van de heilige Geest wordt het Pinkstergebeuren verder gezet in de Kerk.

Lees meer

In verbondenheid met Maria

In een interview spreekt paus Franciscus met volgende woorden over de missionerende Kerk: “Laat ons, in plaats van enkel een Kerk te zijn die verwelkomt en ontvangt met open deuren, veeleer een Kerk proberen te zijn die nieuwe wegen bewandelt..."

Lees meer

Samen met anderen

De FIAT-Vereniging wil iedereen die het verlangt helpen om de genade van zijn of haar doopsel te ontdekken of te herontdekken, om zijn of haar geloof in Jezus Christus beter te beleven en dit geloof uit te stralen in al de dimensies van het persoonlijke en familiale leven, in het beroeps- en maatschappelijke leven.

Lees meer

Een kleine leefregel

Het doopsel is het begin van de weg van een christen. Maar wie op weg gaat, heeft een wegwijzer nodig. Hij heeft nood aan een kleine leefregel.

Lees meer


 • Prof. Em. Jan Van der Veken, België

  “De FIAT-rozenkrans is een uitgelezen kans om, onder inspiratie van de heilige Geest, met Maria, binnen te treden in de mysteries van Jezus’ leven.” • Pater Frederic Testaert, Abt van de Abdij van Postel, België

  “Altijd “Ja” zeggen aan God, met Maria en zoals Maria, ook in de kleine dingen. Dat is wat belangrijk is in het leven. Dat is wat waar ik aan denk bij de spiritualiteit van FIAT.”

  Lees verder


 • Paus Franciscus, Rome, 3 Juli 2015

  “Met de woorden van kardinaal Suenens wens ik de identiteit van de vernieuwing te beschrijven[…] hij omschrijft ze als een ‘stroom van genade’ […] Het is Veronica O’Brien die de Kardinaal vroeg naar de Verenigde Staten te gaan om met zijn eigen ogen de werken van de Geest te zien.”

  Lees verder


 • Kevin O’Connell, VS

  “Enkele maanden voor een familiedrama heb ik de FIAT-rozenkrans leren kennen. Maar wat is de FIAT-spiritualiteit? Zonder aarzelen durf ik zeggen: zich openstellen voor de Heilige Geest!”

  Lees verder


 • Marie-Geneviève, Foyer de Charité, Togo

  “Sinds de oprichting van de Jeunes de Lumière in 1999 hebben de jongeren de gewoonte om iedere eerste zondag van de maand samen de kleine rozenkrans te bidden. Ze hadden het plezier deze zelf te maken en te verdelen.”

  Lees verder


 • Rombaut Nana Ndana, Kinshasa

  “Gedragen door de spiritualiteit van FIAT vormen we een sterke gemeenschap in Kinshasa. We houden ons onder andere bezig met de zorg voor gevangenen, ongeneeslijk zieken en aids-patiënten.”

  Lees verder


 • Fragment uit het boek "Koning Boudewijn, het getuigenis van een leven", België

  “Leer mij, Heer, te zijn wat Gij wilt voor wie ik zal ontmoeten: een getuige van uw Liefde voor de mensen.” • Roger en Cecile Matthys-Ryckaert , België

  “Het dagelijks bidden van de FIAT-rozenkrans heeft onze relatie zuurstof gegeven en heeft ons geholpen een gave te zijn voor God en voor elkaar.” • Kardinaal Godfried Danneels, België

  “Dat deze kleine FIAT-rozenkrans haar weg mag vinden naar de families en cenakelgroepen om, verenigd met de maagd Maria, de Geest van Pinksteren te ontvangen.”

  Lees verder


 • Zr. Camilla, Gemeenschap Onze Lieve Vrouw van Walsingham (UK)

  “We ontdekten de FIAT-rozenkrans niet lang na de stichting van onze gemeenschap, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Walsingham. De FIAT-rozenkrans sprak ons aan omdat ze zo goed aansluit bij het charisma van onze gemeenschap, gefundeerd op het ‘Fiat’ van Maria bij de Aankondiging. We bidden haar dagelijks in onze gemeenschap en hopen deze spiritualiteit doorheen Engeland te verspreiden”

  Lees verder


 • Zuster Marie-Colette, Ursuline, Frankrijk

  “Door de bijdragen van de FIAT-vereniging heb ik het dynamisme van de spiritualiteit van de heilige Louis-Marie Grignion de Monfort opnieuw mogen beleven.”

  Lees verder
Top