• Ja zeggen aan God?

  Ja zeggen aan God?

Uit onze blog

Wat is een christen?
 • Geplaatst op:  donderdag, april 19, 2018


De titel van deze blog lijkt een eenvoudige vraag te zijn – ‘Wat is een christen?’ – toch blijven we in veel situaties het antwoord schuldig. Aan de hand van enkele citaten van kardinaal Suenens proberen we een antwoord te vinden op deze vraag. Iemand […]

Lees verder

Evangelie van vandaag   21/04/2018

In die dagen zeiden velen van de leerlin­gen van Jezus: 'Deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie kan daar naar luisteren?' Maar Jezus, die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun: 'Neemt gij daar aanstoot aan? Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen naar waar Hij vroeger was...? Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Maar er zijn er onder u, die geen geloof hebben.' ‑ Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie Hem zouden overleveren ‑. Hij voegde er een toe: 'Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij kan komen, als het hem niet door de Vader gegeven is.' Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: 'Wilt ook gij soms weggaan?' Simon Petrus antwoordde Hem: 'Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.'

Joh. 6, 60-69

“Voor God is er geen verleden en geen toekomst, voor God is alles tegenwoordige tijd”
(Miguel de Cervantes, 1547-1616)

Christen in woord en daad

De FIAT-Vereniging spoort christenen aan om vanuit het Evangelie tezamen een weg naar innerlijk geluk te vinden via een kleine leefregel. Deze regel van gebed, viering en samenkomen, helpt ons groeien als christen in betrokkenheid onze de medemens.

Lees meer

Gezin als bouwsteen

Het gezin vormt de basiscel van de Kerk en van een evenwichtige maatschappij. Essentieel voor een spirituele beleving is het samen bidden als gezin, respect voor anderen en zorg voor de medemens.

Lees meer

Gemeenschappelijke beleving

We nodigen elke christen uit om anderen te laten delen in de spirituele beleving van de Heilige Geest. Het Evangelie beleven vanuit het leven in de Geest betekent onze boodschap doorgeven. Zo kan iedereen met het hele gezin of in groepsverband zijn weg vinden.

Lees meer

Ook vandaag nog wordt Jezus geboren uit Maria en de heilige Geest (Kardinaal Suenens)

Omgekeerd door de komst van de Geest


De 'uitstorting van de heilige Geest' is geen feit uit een ver verleden. Door de kracht van de heilige Geest wordt het Pinkstergebeuren verder gezet in de Kerk.

Lees meer

Maria, moeder van de evangelisatie


In een interview spreekt paus Franciscus met volgende woorden over de missionerende Kerk: “Laat ons, in plaats van enkel een Kerk te zijn die verwelkomt en ontvangt met open deuren, veeleer een Kerk proberen te zijn die nieuwe wegen bewandelt..."

Lees meer

Samen met anderen


De FIAT-Vereniging wil iedereen die het verlangt helpen om de genade van zijn of haar doopsel te ontdekken of te herontdekken, om zijn of haar geloof in Jezus Christus beter te beleven en dit geloof uit te stralen in al de dimensies van het persoonlijke en familiale leven, in het beroeps- en maatschappelijke leven.

Lees meer

Een kleine leefregel


Het doopsel is het begin van de weg van een christen. Maar wie op weg gaat, heeft een wegwijzer nodig. Hij heeft nood aan een kleine leefregel.

Lees meer


 • Fragment uit het boek "Koning Boudewijn, het getuigenis van een leven", België

  “Leer mij, Heer, te zijn wat Gij wilt voor wie ik zal ontmoeten: een getuige van uw Liefde voor de mensen.”  Rombaut Nana Ndana, Kinshasa

  “Gedragen door de spiritualiteit van FIAT vormen we een sterke gemeenschap in Kinshasa. We houden ons onder andere bezig met de zorg voor gevangenen, ongeneeslijk zieken en aids-patiënten.”

  Lees verder


  Kardinaal Godfried Danneels, België

  “Dat deze kleine FIAT-rozenkrans haar weg mag vinden naar de families en cenakelgroepen om, verenigd met de maagd Maria, de Geest van Pinksteren te ontvangen.”

  Lees verder


 • Paus Franciscus, Rome, 3 Juli 2015

  “Met de woorden van kardinaal Suenens wens ik de identiteit van de vernieuwing te beschrijven[…] hij omschrijft ze als een ‘stroom van genade’ […] Het is Veronica O’Brien die de Kardinaal vroeg naar de Verenigde Staten te gaan om met zijn eigen ogen de werken van de Geest te zien.”

  Lees verder


  Marie-Geneviève, Foyer de Charité, Togo

  “Sinds de oprichting van de Jeunes de Lumière in 1999 hebben de jongeren de gewoonte om iedere eerste zondag van de maand samen de kleine rozenkrans te bidden. Ze hadden het plezier deze zelf te maken en te verdelen.”

  Lees verder


  Zr. Camilla, Gemeenschap Onze Lieve Vrouw van Walsingham (UK)

  “We ontdekten de FIAT-rozenkrans niet lang na de stichting van onze gemeenschap, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Walsingham. De FIAT-rozenkrans sprak ons aan omdat ze zo goed aansluit bij het charisma van onze gemeenschap, gefundeerd op het ‘Fiat’ van Maria bij de Aankondiging. We bidden haar dagelijks in onze gemeenschap en hopen deze spiritualiteit doorheen Engeland te verspreiden”

  Lees verder


 • Zuster Marie-Colette, Ursuline, Frankrijk

  “Door de bijdragen van de FIAT-vereniging heb ik het dynamisme van de spiritualiteit van de heilige Louis-Marie Grignion de Monfort opnieuw mogen beleven.”

  Lees verder


  Roger en Cecile Matthys-Ryckaert , België

  “Het dagelijks bidden van de FIAT-rozenkrans heeft onze relatie zuurstof gegeven en heeft ons geholpen een gave te zijn voor God en voor elkaar.”  Prof. Em. Jan Van der Veken, België

  “De FIAT-rozenkrans is een uitgelezen kans om, onder inspiratie van de heilige Geest, met Maria, binnen te treden in de mysteries van Jezus’ leven.” • Kevin O’Connell, VS

  “Enkele maanden voor een familiedrama heb ik de FIAT-rozenkrans leren kennen. Maar wat is de FIAT-spiritualiteit? Zonder aarzelen durf ik zeggen: zich openstellen voor de Heilige Geest!”

  Lees verder


  Pater Frederic Testaert, Abt van de Abdij van Postel, België

  “Altijd “Ja” zeggen aan God, met Maria en zoals Maria, ook in de kleine dingen. Dat is wat belangrijk is in het leven. Dat is wat waar ik aan denk bij de spiritualiteit van FIAT.”

  Lees verder
Top